ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กันยายน 2561 / 16:52:44  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดี และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีอันดีงาม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ที่ประตูทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตดุอยสเุทพ ประจำปี 2561 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายศุภยชัย เอี่ยมสวรรณ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงการสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่กับนักศึกษาใหม่ ได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบัน ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นประเพณีที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างความเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษา ได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมไปถึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและผูกพันต่อสถาบัน


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738