ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2561 / 16:08:37  
จังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและนักศึกษา เข้าฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เพื่อนำความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปถ่ายทอด และขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
จังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและนักศึกษา เข้าฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เพื่อนำความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปถ่ายทอด และขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดยวิทยากรจิตอาสา 904

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ นำความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผล สร้างความเข้าใจสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยมีข้าราชการและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนกว่า 500 คน
ทั้งนี้ โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ได้มีประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีแนวทางบริหารจัดการ และสร้างความเข้าใจแก่จิตอาสาฯ เพื่อให้วางตัว วางตน และปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จัดเตรียมหลักสูตรฝึกระยะเวลา 6 สัปดาห์ ใน 6 วิชาความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน รวมถึงเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ของจิตอาสาฯ ทั่วประเทศ

ข่าวโดย : คมศักดิ์ หล่อเถิน / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : คมศักดิ์ หล่อเถิน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 47

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738