ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 กันยายน 2561 / 16:21:54  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด"
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด"
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" เพื่อมุ่งเน้นเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญตนเอง ที่จะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ที่ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและสามารถช่วงสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล โดยกำหนดให้วันที่ 18 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์
ทั้งนี้การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีผลงานหรือศักยภาพดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีโอกาสแสดงความสามารถหรือผลงาน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไปถึงเพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน โดยให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรเยาวชนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 ราย หน่วยงานที่ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จำนวน 9 แห่ง และผู้สนับสนุนการจัดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การแสดงนิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชน การแสดงของกลุ่มเด็กและเยาวชน และการแสดงของศิลปินนักร้องศิลปินชาวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738