ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 กันยายน 2561 / 21:12:52  
คณะข้าราชการจีนและนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน
คณะข้าราชการจีนและนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน
คณะข้าราชการจีนและนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน

วันนี้ (18 ก.ย. 61) เวลา 09.30 น. Mr.Yang Tinghong ประธานสภาพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองผานโจว มณฑลกุ่ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะข้าราชการจีนและนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคาราวะและ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ให้การต้อนรับ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการหารือเรื่องการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าประเทศจีนกับไทยนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่สมัยโบราณ และถือว่าเมืองผานโจวกับเชียงใหม่มีอะไรที่เหมือนๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจของจีนได้รู้จักนักธุรกิจของไทย กัน เปิดช่องทางให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสานกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเทศไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นการนำผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกันเพื่อความร่วมมือในอนาคต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีประชากรประมาณ 1 ล้าน 7 แสนคน มีภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวนั้นมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียกว่าวัฒนธรรมล้านนา นอกจากวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ โดยเฉพาะปางช้างที่มีนักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชียงใหม่ยังมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านสุขภาพ เพราะเชียงใหม่มีภาคบริการสุขภาพทางการแพทย์ค่อนข้างดี รวมทั้งการส่งเสริมเกษตรกรรมแปรรูป การพัฒนาเชียงใหม่นั้นยังจำเป็นต้องพัฒนาอีกมาก ซึ่งทางรัฐบาลไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาขนส่งมวลชน สำหรับสนามบินเชียงใหม่ทีมีผู้เดินทางโดยการต่อวันนั้น สามหมื่นโดยประมาณ ในโอกาสหน้าก็จะมีการพัฒนาสร้างสนามบินแห่งที่สองขึ้นมา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา และก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไปในด้านต่างๆ

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 50

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738