ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 กันยายน 2561 / 15:37:26  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานคนเชียงใหม่ มีคุณภาพ มีอาชีพ มีอนาคต
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานคนเชียงใหม่  มีคุณภาพ มีอาชีพ มีอนาคต
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานคนเชียงใหม่ มีคุณภาพ มีอาชีพ มีอนาคต

เมื่อ( วันที่ 22 กันยายน 2561 ) ที่ห้องประชุมสุพรรณิการณ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานกรรมการการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พร้อมฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในดำเนินงานด้านการปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม สำหรับการจัดการประชุมดังกล่าว ทางคณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559-2562 และร่างแผนในระยะที่ 2 ประกอบด้วย คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ การจัดงานปฏิรูปการศึกษา การประชาสัมพันธ์ กองทุนปฏิรูปการศึกษา กองทุน 10 บาท พัฒนาระบบสารสนเทศ การติดตามประเมินผล และการตรวจสอบกิจการภาคี ทั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานได้ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น และจัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ลูกหลานชาวเชียงใหม่ มีคุณภาพ มีอาชีพ มีอนาคต อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเร่งด่วน โดยขณะนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้บริหารจัดการเรียนการสอนบ้างแล้ว ซึ่งภาคราชการ และหน่วยงานภาคีต้องช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุน และนำไปขยายผล ให้ทั่วถึง ครบทุกโรงเรียน ต่อไป

ข่าวโดย : คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : คมศักดิ์ หล่อเถิน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 54

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738