ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 กันยายน 2561 / 14:42:55  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม "วันมหิดล" ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานจามจุรี หน้าอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มช. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 และร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยคณะแพทยศาสตร์ หนึ่งใน 7 คณะและ 1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 79

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738