ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กันยายน 2561 / 12:57:39  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการรณรงค์ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ" หวังแก้ไขและลดปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการรณรงค์ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ" หวังแก้ไขและลดปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ"

ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ภายใต้โครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่ง และขอทาน ” ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผลตอบรับจากทุกภาคส่วน มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายทั้ง 2 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีความตะหนักและยินดีที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับภาครัฐอย่างดียิ่ง
จากผลการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา พบว่า ยังมีกลุ่มผู้ทำการขอทานทั้งชาวไทยและต่างด้าว มาในรูปแบบที่หลากหลาย จึงสมควรมีการรณรงค์ให้สังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายควบคุมการขอทานในวงกว้าง รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนัก และร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำงาน ให้เป็นไปตามเจตนารณ์ของกฏหมาย ภายใต้แนวคิด “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ”
ซึ่งการรณรงค์นี้จัดขึ้นพร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่กี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมภายในพิธิมีทั้งการแสดงความสามารถของผู้มีบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 VTR ยุติการขอทาน และการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค พร้อมกันทั่วประเทศ และโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถสีชมพู 1300 เพื่อรณรงค์ลดการขอทานด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738