ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2561 / 16:21:25  
จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องตลาดในเทศบาลนครเชียงใหม่งดใช้ถุงพลาสติก
จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องตลาดในเทศบาลนครเชียงใหม่งดใช้ถุงพลาสติก
จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องตลาดวโรรสและตลาดศิริวัฒนา ลดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า โดยมีร้านค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เปลี่ยนไปใช้ภาชนะอื่นทดแทนแล้วจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” ที่ ตลาดวโรรส และตลาดศิริวัฒนา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในการลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเป็นการกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเล็งเห็นความสำคัญของการงดใช้โฟม และลดใช้พลาสติก ซึ่งผลตอบรับของโครงการเป็นไปด้วยดี ผู้ประกอบการร้านค้าในเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวนมาก เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ขณะเดียวกัน ก็มีการเปลี่ยนไปใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบเดิม
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำยุทธศาสตร์การลดปริมาณขยะของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ มาขับเคลื่อนให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำโครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการรณรงค์ให้ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ เลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก และหันไปใช้ภาชนะอื่นทดแทน เช่น ถุงผ้า ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร หรือถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้แทน ซึ่งได้ดำเนินการนำร่องในตลาดสด และพื้นที่ผ่อนผันให้ขายสินค้าในเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นอันดับแรก
อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการงดการใช้กล่องโฟม และลดการใช้พลาสติก โดยเปลี่ยนมาใช้กล่องชานอ้อย และถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทดแทนภาชนะแบบเดิมที่ย่อยสลายยาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจะขยายผลการดำเนินงานไปยังภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738