ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กันยายน 2561 / 17:16:40  
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่เชียงใหม่ แนะช่องทางเพิ่มการตลาดร้านค้าประชารัฐ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่เชียงใหม่ แนะช่องทางเพิ่มการตลาดร้านค้าประชารัฐ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะแนวทางแก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เผยมีร้านค้าอยู่ในเครือข่ายเกือบ 60,000 รายแล้ว

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐ ปี 2561 พร้อมให้แนวทางแก่ผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 16 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้นำสินค้าธงฟ้าประชารัฐที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายภายในงาน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ในการรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกับผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ ตลอดจน สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย
ด้าน นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมาอยู่ในเครือข่ายเกือบ 60,000 รายแล้ว ที่จะต้องเป็นผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลออกให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งต้องการให้ร้านธงฟ้าประชารัฐทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญ 2 ด้าน คือ นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก มาขายให้กับประชาชนที่อยู่ในชนบท อีกส่วนหนึ่งคือเป็นตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนในท้องถิ่น อย่างเช่น ข้าวสาร น้ำปลา กะปิ และอาหารแปรรูป ส่งขายให้กับท้องที่อื่นและส่งขายในชุมชนเมือง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดต่อซื้อขายกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ค่อยประสบผลสำเร็จมากนัก เลยให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันโดยมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชน นอกจากนี้ มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แล้ว จำนวน 30,619 เครื่อง โดยเป็นร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์รับสมัครจำนวน 28,734 เครื่อง ซึ่งผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ ผ่านเครื่อง EDC และ Mobile Application รวมกว่า 41,000 ล้านบาท
สำหรับ โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” นั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกในการจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อลดค่าครองชีพผู้บริโภคอย่างถาวรแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.469 ล้านคน และเพิ่มรายได้แก่ร้านค้าชุมชนและประชาชนที่นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่าย โดยรัฐบาลได้ให้วงเงินในบัตรไว้จำนวน 200 – 300 บาทต่อเดือน สำหรับนำไปใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ นอกจากนี้ ได้เพิ่มวงเงินในบัตรเป็น 300 – 500 บาทต่อเดือน หากผู้ถือบัตรเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย /สินาภรณ์ ใจเฉียง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738