ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 กันยายน 2561 / 14:30:29  
สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จัดงาน ส.พ.ช. เด็กคนดี คนเก่ง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จัดงาน ส.พ.ช. เด็กคนดี คนเก่ง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จัดงาน ส.พ.ช. เด็กคนดี คนเก่ง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

วันนี้ (30 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่พุทธสถาน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ส.พ.ช. เด็กคนดี คนเก่ง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายเอกอาทิตย์ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก
วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีทั้งสองพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์
สมาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนจึงได้จัดทำโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อว่า “ส.พ.ช. เด็กคนดี คนเก่ง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยได้มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กคนดี คนเก่งของสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสนับสนุนเด็กดีคนเก่งของสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความรู้ความสามารถ เสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของเด็กให้เกิดความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป
ทั้งนี้ ภายในงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผู้มอบเกียรติบัตรนักเรียนซึ่งได้ทำการคัดเลือกจากสถานรับเลี้ยงเด็กจำนวน 94 คน เพื่อขึ้นรับเกียรติบัตร


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738