ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 ตุลาคม 2561 / 15:27:45  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพร้าว และอำเภอเมืองเชียงใหม่
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพร้าว และอำเภอเมืองเชียงใหม่
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพร้าว และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมเงินช่วยเหลือให้แก่นางสุรนีย์ สุขแสน ผู้ประสบอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ของนางสุรนีย์ สุขแสน บ้านเลขที่ 38 หมู่ 9 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง (เสียหายทั้งหลัง) โดยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด 1.กรณีเกิดอัคคีภัย หากบ้านเรือนได้รับความเสียหายให้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มเติม โดยจัดซื้อเครื่องครัวเครื่องนอนตามความเหมาะสม มอบแก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัว ภายในวงเงินไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท2.กรณีที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ให้พิจารณาใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯงานบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือในเรื่องที่อาศัยในกรณีฉุกเฉิน โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยสำหรับการดำรงชีพเบื้องต้น พร้อมกันนี้คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมเงินช่วยเหลือให้แก่ นายประสิทธิ์ ตันประเสริฐ ผู้ประสบอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 59

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738