ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ตุลาคม 2561 / 13:27:24  
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
องคมนตรี  ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ (วันที่ 4 ตุลาคม 2561) ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยมีนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคเหนือ) เป็นผู้มอบ มีพลเอกกัปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ ด้วยคณะกรรมการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนเงินประกันไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่มูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 15 โรง เป็นเงินงบประมาณ 3.5 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 -2563 ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรจากการเก็บรักษาผลผลิตได้นาน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี จำหน่ายในราคาสูงขึ้น โดยจำนวนเงินงบประมาณที่มอบในครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณประจำปี 2561 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รวมจำนวน 6โรง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,027,598.08 บาท จากนั้น ประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง และประธานคณะกรรมการการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองการปฏิบัติงานของโครงการหลวง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและบรรลุตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้ ต่อไป

ข่าวโดย : คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : สปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 178

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738