ข่าว ท้องถิ่น ส.ปชส.เชียงใหม่
19 ก.พ. 61 / 17:17:54
พิธีเปิดแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ 27
19 ก.พ. 61 / 16:06:27
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"
19 ก.พ. 61 / 13:22:31
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันแรก
18 ก.พ. 61 / 10:04:52
ร.ร.ยุพราช จัดกิจกรรมวันดอกซากุระบาน ครั้งที่ 7
18 ก.พ. 61 / 08:18:37
มินิมาราธอน "Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม"
17 ก.พ. 61 / 09:54:12
เปิดงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561
16 ก.พ. 61 / 16:18:28
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการตลาดต้องชมแห่งที่ 3 "ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477"
16 ก.พ. 61 / 15:50:27
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่จังหวัดเชียงใหม่
16 ก.พ. 61 / 15:46:22
ป.ป.ส.ร่วมกับ มช. ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
16 ก.พ. 61 / 15:28:48
ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงาน "ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 "
16 ก.พ. 61 / 14:35:01
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16
16 ก.พ. 61 / 13:54:57
เริ่มแล้ว งาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11"
16 ก.พ. 61 / 12:18:27
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
15 ก.พ. 61 / 14:38:31
กรมควบคุมโรค ตรวจเตือนการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
15 ก.พ. 61 / 14:22:13
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งถ่ายทอดแนวทางให้ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1
15 ก.พ. 61 / 13:03:50
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการจัดระบบการจราจรทางบก
15 ก.พ. 61 / 12:55:40
เทศบาลเมืองต้นเปา เตรียมจัดงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (Amazing Lanna Saa Paper Festival)
15 ก.พ. 61 / 12:54:25
กรมหม่อนไหมจัดงาน "Mulberry In Love ชม ชิม ช้อป แชร์ @ หม่อนไหมเชียงใหม่
15 ก.พ. 61 / 11:55:30
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดการเสวนาในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
15 ก.พ. 61 / 11:33:18
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมการใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี
14 ก.พ. 61 / 16:50:38
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4
14 ก.พ. 61 / 15:05:43
จ.เชียงใหม่ ปล่อยขบวนตรวจเฝ้าระวังเยาวชนช่วงวาเลนไทน์ 14 ก.พ
13 ก.พ. 61 / 16:13:14
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
13 ก.พ. 61 / 13:24:20
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ประจำปี 2561
12 ก.พ. 61 / 16:19:50
คณะเทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น รายงานผลการดําเนินงานโครงการศึกษาฯ "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่ แบบครบวงจร มุ่งสู่เชียงใหม่ Eco-Town"
12 ก.พ. 61 / 15:48:27
ผวจ.เชียงใหม่วางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่
12 ก.พ. 61 / 13:11:51
มช.เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
11 ก.พ. 61 / 18:15:27
เปิดการประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2561 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ
11 ก.พ. 61 / 10:00:14
มช. เปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล CMU-Chiang Mai University 2018
10 ก.พ. 61 / 14:10:22
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ 2561
9 ก.พ. 61 / 23:07:08
กองทัพภาคที่ 3 สรุปผลการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 61 ลดลง หลังมีฝนตกยาวนานกว่าปกติ
9 ก.พ. 61 / 21:40:05
เตรียมจัดกิจกรรมเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16
9 ก.พ. 61 / 14:39:36
สวทช. ภาคเหนือ เปิดประชุม "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้"
9 ก.พ. 61 / 14:36:36
จุฬาฯ เปิดงาน Chula North Expo 2018 ภายใต้แนวคิด "Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน"
9 ก.พ. 61 / 11:13:20
รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
8 ก.พ. 61 / 18:36:00
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 เตรียมจัดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ในวันที่ 10 ก.พ.นี้
8 ก.พ. 61 / 13:42:56
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย
7 ก.พ. 61 / 15:13:45
นบส. 1 รุ่น 87 รับฟังการบรรยาย "ยุทธศาสตร์จังหวัดกับการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
7 ก.พ. 61 / 14:47:40
นับถอยหลังนิเทศโชว์ ครั้งที่ 21 นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ฝากแง่คิด "รู้ทันสื่อ"
7 ก.พ. 61 / 14:40:11
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
7 ก.พ. 61 / 14:19:48
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์" ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.นี้
7 ก.พ. 61 / 14:01:55
อำเภอดอยสะเก็ด เตรียมจัดงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11" ระหว่างวันที่ 14 – 18 ก.พ.นี้
7 ก.พ. 61 / 13:59:36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมจัดโครงการ "RMUTL International Art Workshop 2018"
7 ก.พ. 61 / 10:30:09
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดโครงการ "English We Like 2017" Road Show In Schools
7 ก.พ. 61 / 09:40:52
มหกรรม"เที่ยวได้ทั้งปี ที่บุรีรัมย์ "
6 ก.พ. 61 / 23:01:32
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม "วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 7"
6 ก.พ. 61 / 22:55:07
พ่อเมืองเชียงใหม่ พบปะประชาชนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา
6 ก.พ. 61 / 18:04:51
จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2561
6 ก.พ. 61 / 15:22:21
กอ.รมน.จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
6 ก.พ. 61 / 14:42:18
สคบ. ตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกดอกกุหลาบ ย้ำผู้ประกอบธุรกิจเน้นเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช้สารฟอร์มาลิน
6 ก.พ. 61 / 13:50:21
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5 ก.พ. 61 / 17:12:09
เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
5 ก.พ. 61 / 15:43:54
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ส่งมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
5 ก.พ. 61 / 15:19:56
เจ้าคณะภาค 7 เปิดการประชุมพระธรรมจาริก รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561
5 ก.พ. 61 / 13:16:31
ขบวนนักปั่นจิตอาสา"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ" โดยวันนี้ปั่นเข้าเส้นชัยที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5 ก.พ. 61 / 09:41:59
เชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าสถานที่จัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4 ก.พ. 61 / 21:55:25
ชาวเชียงใหม่จัดงานบุญ ฮอมปอยแม่ข่างาม พัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
4 ก.พ. 61 / 21:46:32
ทีมนักปั่นจิตอาสาปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
3 ก.พ. 61 / 20:42:27
พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42
3 ก.พ. 61 / 15:42:46
นักท่องเที่ยวแห่ชมขบวนรถบุปผชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
3 ก.พ. 61 / 14:01:52
คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมหน่วยทหาร สนภ. 3
2 ก.พ. 61 / 22:20:22
เริ่มแล้ว งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่  2 - 4 ก.พ.นี้
2 ก.พ. 61 / 15:11:11
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
2 ก.พ. 61 / 13:58:51
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมงาน "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (One Left Behind)" รณรงค์ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิด้านการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
2 ก.พ. 61 / 13:44:25
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน
2 ก.พ. 61 / 13:25:00
เชียงใหม่เปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018
1 ก.พ. 61 / 15:09:43
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ ติดตั้งถังสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
1 ก.พ. 61 / 13:02:03
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี และทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.พ. 61 / 09:58:23
สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ
31 ม.ค. 61 / 16:08:38
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ แถลงข่าวการจัดงาน Chula North Expo 2018
31 ม.ค. 61 / 15:20:20
รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมา เพิ่มศักยภาพแรงงาน ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
30 ม.ค. 61 / 16:28:16
จังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ม.ค. 61 / 16:25:35
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ "โอกาสเชียงใหม่4.0"
30 ม.ค. 61 / 15:35:25
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดประชุมวิชาการ Forum on "Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future"
29 ม.ค. 61 / 16:29:25
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จัดงานพิธีฉลองสมโภชสุวรรณโกศถวายองค์พระทักขิณโมลีธาตุ
29 ม.ค. 61 / 16:10:35
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) เน้นย้ำความปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
29 ม.ค. 61 / 16:02:45
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
29 ม.ค. 61 / 15:56:04
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
29 ม.ค. 61 / 14:45:29
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม
29 ม.ค. 61 / 11:31:58
เชียงใหม่เตรียมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูง
29 ม.ค. 61 / 11:28:54
กกต. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
29 ม.ค. 61 / 09:12:45
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ม.ค. 61 / 18:19:14
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
28 ม.ค. 61 / 17:12:54
กองทัพบกสนับสนุนอากาศยานในกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมการดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่
27 ม.ค. 61 / 16:33:44
พิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และงานฉลองครบรอบ 25 ปี โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
26 ม.ค. 61 / 17:38:38
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิก ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุม The 37th ASEAN Tourism Forum 2018
26 ม.ค. 61 / 11:26:36
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมเพื่อความงามและสุขภาพ "Beyond Beauty & Wellness ครั้งที่ 1"
26 ม.ค. 61 / 10:24:06
จังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก "อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ครอส 2018"
25 ม.ค. 61 / 17:53:34
จ.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมถอดบทเรียนหาแนวทางและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
25 ม.ค. 61 / 14:43:43
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่
25 ม.ค. 61 / 14:04:35
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด"
24 ม.ค. 61 / 15:39:41
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
24 ม.ค. 61 / 15:36:44
เตรียมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่
24 ม.ค. 61 / 15:15:56
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน "The 37th ASEAN Tourism Forum" (ATF 2018)
23 ม.ค. 61 / 19:41:57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561
23 ม.ค. 61 / 18:36:01
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว www.Thailand Tourism Directory .go.th เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานใหม่ข้อมูลเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
23 ม.ค. 61 / 18:17:45
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม YEP /YIP SHOWCASE 2017
23 ม.ค. 61 / 16:59:43
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์" คณะวิทยาศาสตร์ มช.
23 ม.ค. 61 / 16:52:14
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52
23 ม.ค. 61 / 16:44:13
เปิดแล้วนิทรรศการเนื่องในวาระครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่1
23 ม.ค. 61 / 16:24:27
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561
22 ม.ค. 61 / 22:53:37
ป.ป.ส. ระดมกำลัง ทหาร ตำรวจ ปกครอง ตัดทำลายไร่ฝิ่น อำเภอปาย
22 ม.ค. 61 / 14:37:52
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท. 93.25 MHz.
22 ม.ค. 61 / 13:47:15
เตรียมจัดงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ม.ค.นี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่
22 ม.ค. 61 / 11:40:21
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมระดมความคิดเห็น เรื่อง"การพัฒนาอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย"
20 ม.ค. 61 / 22:12:01
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างเก็บภาพความสวยงามของขบวนรถประดับร่มเป็นจำนวนมาก
20 ม.ค. 61 / 16:10:04
สนช. ติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และวิสาหกิจชุมชนตามโครงการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
20 ม.ค. 61 / 00:05:17
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางศึกษาดูงานและติดตามการบริหารงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่
19 ม.ค. 61 / 16:00:40
รองนายกฯ รับฟังผลการดำเนินงานกองกำลังผาเมือง เพื่อวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตอนบน
19 ม.ค. 61 / 13:22:24
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561
19 ม.ค. 61 / 12:59:05
มทร.ล้านนา จัดงานครบรอบ 13 ปี พร้อมเปิดโครงการเกษตรฯ และโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1
19 ม.ค. 61 / 10:55:00
กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2561
18 ม.ค. 61 / 16:48:19
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ "MOBIKE IN เจียงใหม่" ก้าวสู่การเป็น Smart City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
18 ม.ค. 61 / 12:36:20
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประมูลทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) ครั้งที่ 21
18 ม.ค. 61 / 11:16:01
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
18 ม.ค. 61 / 11:03:16
เชิญร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 วันที่ 19 - 21 ม.ค.นี้ ณ บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
18 ม.ค. 61 / 10:55:43
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ เตรียมจัดงาน Chula North Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9 - 11 ก.พ. นี้
17 ม.ค. 61 / 16:40:44
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลังรณรงค์ทา
17 ม.ค. 61 / 16:25:29
จังหวัดเชียงใหม่ซ้อมปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
17 ม.ค. 61 / 15:29:56
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
17 ม.ค. 61 / 14:51:41
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
17 ม.ค. 61 / 10:01:44
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
16 ม.ค. 61 / 21:26:36
กลุ่มโรงเรียน น.ส.หยวก สพม.34 จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
16 ม.ค. 61 / 19:28:57
จิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เตรียมความพร้อมรับอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร
16 ม.ค. 61 / 16:14:23
กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรภาคเหนือ
16 ม.ค. 61 / 15:21:56
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง
15 ม.ค. 61 / 16:58:21
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อเป็นพลเมืองไทย 4.0 ตามแนวทางรัฐบาล
14 ม.ค. 61 / 21:51:53
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
14 ม.ค. 61 / 08:09:57
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดกิจกรรม "วิ่งแมคคอร์มิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 15"
13 ม.ค. 61 / 15:15:56
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในจังหวัดเชียงใหม่
12 ม.ค. 61 / 22:41:05
อบจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
12 ม.ค. 61 / 12:47:40
กกพ.จัดงานสัมมนาเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา97(4) และมาตรา 97(5) เริ่มเชียงใหม่ที่แรก
12 ม.ค. 61 / 12:11:55
สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 61 / 16:39:39
3 หน่วยงานด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 61 / 16:25:40
สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 61 / 15:37:42
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน TEDx Chiangmai 2018 ภายใต้หัวข้อ "Our Common Future อนาคตของเรา"
11 ม.ค. 61 / 14:47:30
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปี 2560
11 ม.ค. 61 / 14:28:58
การรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
11 ม.ค. 61 / 12:16:32
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11 ม.ค. 61 / 11:59:51
เซ็นทรัลฯ แอร์พอร์ต ชวนเที่ยววันเด็กสุดสร้างสรรค์ผจญภัยในดินแดนหุ่นยนต์ พบกับกิจกรรมและ รางวัลมากมาย
11 ม.ค. 61 / 11:14:23
แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมหน่วยทหารในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
10 ม.ค. 61 / 17:51:41
วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
10 ม.ค. 61 / 17:41:30
เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 9
10 ม.ค. 61 / 17:34:35
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3
10 ม.ค. 61 / 16:59:35
จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ TCEB ยกระดับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปี 61 ชูแนวคิด "Chiang Mai Blooms 2018"
10 ม.ค. 61 / 16:39:24
โฆษกคณะกรรมธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการ ติดตามการดำเนินการฟื้นผญาล้านนา
10 ม.ค. 61 / 11:21:44
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยจับมือกองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมการดับไฟป่า ในวันที่ 30 ม.ค.นี้
9 ม.ค. 61 / 15:21:24
ธ.ก.ส. เร่งมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว คาดจะสามารถให้สินเชื่อพร้อมจ่ายเงินทั่วประเทศกว่า 3.9 ล้านราย
9 ม.ค. 61 / 15:06:47
สำนักงานพระพุทธศาสนา เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ""ปริบัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย"
9 ม.ค. 61 / 14:10:34
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
9 ม.ค. 61 / 11:25:41
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9
8 ม.ค. 61 / 12:02:20
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดประกวดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม"
8 ม.ค. 61 / 10:44:24
ผลการออกรางวัลสลากกาดชาดการกุศล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
7 ม.ค. 61 / 12:46:31
สาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561
7 ม.ค. 61 / 11:48:12
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะและวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 90 ปี
6 ม.ค. 61 / 18:52:00
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน "วิถีจาวยองเวียงต่าก๋าน เวียง 1,300 ปี๋"
6 ม.ค. 61 / 10:47:37
ศอ.ปกป.ภาค ( สน. ) รณรงค์ออกให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง หวังแก้ไขปัญหาหมอกควัน
5 ม.ค. 61 / 16:03:26
โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี "ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่"
5 ม.ค. 61 / 15:15:56
กลุ่ม ปตท. ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 5,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4 ม.ค. 61 / 16:55:08
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการถอดบทเรียนด้านอุบัติเหตุทางถนน เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
4 ม.ค. 61 / 15:56:04
สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือจัดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1
4 ม.ค. 61 / 09:04:48
ภาพรวม 6 วัน ของการเฝ้าระวังจังหวัดเชียงใหม่ สถิติอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา
3 ม.ค. 61 / 09:28:33
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
1 ม.ค. 61 / 13:52:22
ภาพรวม 4 วัน ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังอันตรายช่วงปีใหม่ เสียชีวิตไปแล้ว 7 ราย สาเหตุหลักคือเมาแล้วขับ
1 ม.ค. 61 / 09:27:38
บรรยากาศคืนวันปีใหม่ 2018 จังหวัดเชียงใหม่ หลายพื้นที่คึกคัก
1 ม.ค. 61 / 08:52:18
ชาวเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมกันตักบาตตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
31 ธ.ค. 60 / 15:58:28
รองผู้ว่าฯ กำชับให้เพิ่มมาตรการทางกฎหมายในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเข้มข้น
31 ธ.ค. 60 / 15:39:30
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ ทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่
31 ธ.ค. 60 / 10:52:16
จังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลังตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
31 ธ.ค. 60 / 00:21:45
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งคุมเข้มสถานบริการและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน พร้อมกำชับให้จุดตรวจสกัดกั้นไม่ให้ผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราเข้าสู่ถนนสายหลักและสายรอง
30 ธ.ค. 60 / 16:59:00
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและด่านตรวจร่วมบูรณาการในช่วงเทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค. 60 / 00:36:11
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
30 ธ.ค. 60 / 00:28:18
เครือข่ายชาวไทยเชื้อสายม้งในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จัดงานเฉลิมฉลองและสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561
29 ธ.ค. 60 / 23:20:53
วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" จังหวัดเชียงใหม่ เน้นคุมเข้มในทุกมิติทั้ง 25 อำเภอ
29 ธ.ค. 60 / 16:44:20
เริ่มแล้ว งาน Chiangmai CAD Festival 2017
29 ธ.ค. 60 / 15:33:26
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่องช่วงปีใหม่
29 ธ.ค. 60 / 14:14:17
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเกษตรกรลดการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2561
29 ธ.ค. 60 / 11:27:38
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
29 ธ.ค. 60 / 11:14:37
ขนส่งเชียงใหม่ คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
29 ธ.ค. 60 / 10:00:32
อศจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561
29 ธ.ค. 60 / 09:30:31
จังหวัดเชียงใหม่พิธีจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ธ.ค. 60 / 23:05:48
การประชุมประจำเดือนจังหวัดเชียงใหม่ การมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
28 ธ.ค. 60 / 16:13:50
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference พร้อมเดินหน้าป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
28 ธ.ค. 60 / 15:56:58
เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงาน Chiangmai Countdown 2018 Lanna Festival ร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
28 ธ.ค. 60 / 15:36:47
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เร่งซ่อมถนนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
28 ธ.ค. 60 / 14:38:43
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
28 ธ.ค. 60 / 13:12:35
ผวจ.เชียงใหม่ อัญเชิญกระเช้าพระราชทานมอบให้ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตเหตุภาคใต้
28 ธ.ค. 60 / 12:45:08
พ่อเมืองเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากภาคเอกชน กว่า 5,000 ผืน
28 ธ.ค. 60 / 10:06:05
เปิดแล้ว การแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์คัพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
28 ธ.ค. 60 / 09:10:54
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37
27 ธ.ค. 60 / 12:39:36
มูลนิธิวิถีไทยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน "ปั่นเพื่อรวมพลังศรัทธาเทิดไท้องค์ราชัน"
27 ธ.ค. 60 / 11:42:14
เชียงใหม่เปิดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดย ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กำชับเพิ่มความเข้มงวดจุดตรวจจุดบริการ หวังลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่
27 ธ.ค. 60 / 09:47:11
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่
26 ธ.ค. 60 / 16:03:50
กระทรวงแรงงาน ผลุดแนวคิด "สอนและให้เครื่องมือจับปลา" โดยใช้กลยุทธ์ 4D
25 ธ.ค. 60 / 16:28:52
พิธีปิดการฝึกการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2
25 ธ.ค. 60 / 15:23:20
เริ่มแล้ว หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ตลอด 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561
24 ธ.ค. 60 / 21:09:38
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา "สร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ"
23 ธ.ค. 60 / 09:50:12
ตรวจคนเข้าเมือง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การต่อต้านการค้ามนุษย์
23 ธ.ค. 60 / 09:43:05
สถาบันอนุญาโตตุลาการและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนา หัวข้อทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาท
22 ธ.ค. 60 / 17:23:48
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดงานครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนาม
21 ธ.ค. 60 / 16:27:54
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสร้างชะลอน้ำประชารัฐ
21 ธ.ค. 60 / 16:25:25
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
21 ธ.ค. 60 / 15:14:41
กลุ่มจิตอาสาชาวต่างประเทศ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกันเก็บขยะบริเวณรอบคูเมือง ในกิจกรรม "Chiang Mai Clean City – เชียงใหม่เมืองสะอาด"
21 ธ.ค. 60 / 14:39:59
ปภ.เชียงใหม่ แนะ 3 วิธีดูแลสุขภาพ และ 4 พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
21 ธ.ค. 60 / 13:57:57
จังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมทุกหน่วยงาน เตรียมแผนรักษาความสงบเรียบร้อย
21 ธ.ค. 60 / 09:21:08
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญทุกท่านร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทยที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9"
21 ธ.ค. 60 / 09:13:47
เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ รณรงค์โครงการ "ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย"
20 ธ.ค. 60 / 15:51:36
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
20 ธ.ค. 60 / 15:48:22
โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ นำคณะนักเรียน เข้าร้องเพลงอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
20 ธ.ค. 60 / 14:55:50
สสจ.เชียงใหม่ เตือนผู้บริโภคก่อนซื้อให้ดูฉลากบนกระเช้าของขวัญ และวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารในช่วงปีใหม่
20 ธ.ค. 60 / 14:39:33
เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พ่อเมืองเชียงใหม่
20 ธ.ค. 60 / 14:25:22
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาแฟโครงการหลวง "กาแฟของพ่อหลวง"
20 ธ.ค. 60 / 11:26:33
ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดฮวบ -2 องศาฯ แม่คะนิ้งโผล่ขาวโพลนตลอดข้างถนน
20 ธ.ค. 60 / 11:01:27
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชวนเที่ยวเทศกาลชมสวนและชมการแสดงพลุสุดอลังการ พร้อมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
19 ธ.ค. 60 / 17:55:05
สนพ.ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าของผลการสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน
19 ธ.ค. 60 / 17:27:52
รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมอำนวยพรปีใหม่กำลังพลกองกำลังผาเมือง
19 ธ.ค. 60 / 16:26:06
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเมิง
19 ธ.ค. 60 / 15:47:53
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก 2 อัตรา เพื่อดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
19 ธ.ค. 60 / 15:01:39
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ
19 ธ.ค. 60 / 14:55:49
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับรองผู้ว่าฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 จังหวัดแถลงแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
18 ธ.ค. 60 / 16:42:37
เชียงใหม่ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และชุดสังฆทาน
18 ธ.ค. 60 / 15:32:35
รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาภาคเหนือ 4.0
18 ธ.ค. 60 / 12:37:17
ป.ป.ส. ภาค 5 จัดฝึกอบรมการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ
18 ธ.ค. 60 / 09:20:32
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
18 ธ.ค. 60 / 09:02:17
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จัดกิจกรรม "WALK-A-THON" เดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี
17 ธ.ค. 60 / 13:04:07
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
16 ธ.ค. 60 / 20:18:50
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
16 ธ.ค. 60 / 12:02:43
จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561
16 ธ.ค. 60 / 11:52:43
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
16 ธ.ค. 60 / 11:46:00
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจัดการประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ
15 ธ.ค. 60 / 18:20:30
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางการบริหารจังหวัดเชียงใหม่
15 ธ.ค. 60 / 15:27:46
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ วางแผนเตรียมป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัด
15 ธ.ค. 60 / 13:56:22
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
15 ธ.ค. 60 / 13:32:02
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561
15 ธ.ค. 60 / 06:23:38
บรรยากาศประชาชนนอนดูฝนดาวตกเจมินิดส์บนยอดดอยอินทนนท์คึกคัก
14 ธ.ค. 60 / 15:43:58
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธ.ค.นี้
14 ธ.ค. 60 / 14:00:28
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2561
14 ธ.ค. 60 / 10:54:31
โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพปลูกชาโครงการพระราชดำริฯ
14 ธ.ค. 60 / 10:30:56
ชลประทานเชียงใหม่ เตรียมเรียกประชุมทุกฝ่ายช่วงปลายเดือน เพื่อวางมาตรการและแผนจัดการน้ำในช่วงก่อนถึงหน้าแล้ง
13 ธ.ค. 60 / 16:27:57
องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน "นิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด"
13 ธ.ค. 60 / 16:02:46
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560
13 ธ.ค. 60 / 13:02:23
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ 1 เตรียมจัดโครงการ "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง
13 ธ.ค. 60 / 12:00:11
เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการอบรมผลิตสื่อ "บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง : ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙"
13 ธ.ค. 60 / 11:42:36
สบส.ย้ำให้ผู้พิการทางสายตาที่ต้องการประกอบอาชีพนวด เร่งมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 23 ธ.ค.นี้
13 ธ.ค. 60 / 10:40:31
อุตุฯ เตือนประชาชนรักษาสุขภาพ เตรียมรับมืออากาศที่เปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธ.ค.นี้
12 ธ.ค. 60 / 19:53:53
เชียงใหม่พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานประชุม "The Routes Asia Development Forum 2020"
12 ธ.ค. 60 / 18:26:08
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ป้องปรามไม่ให้ร้านค้าจำหน่ายสินค้าผิดเงื่อนไข
12 ธ.ค. 60 / 14:44:33
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางกับตัวแทนจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่ง Eco-Town
12 ธ.ค. 60 / 14:22:34
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญเที่ยวงาน "Colourful Garden" วันที่ 23 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ต้อนรับปีใหม่
11 ธ.ค. 60 / 10:28:47
ชาวเชียงใหม่กว่า 6,000 คน ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน บอดี้สแลม"
10 ธ.ค. 60 / 21:45:39
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
10 ธ.ค. 60 / 14:39:26
เชียงใหม่จัดงาน "ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย" ครั้งที่ 10
10 ธ.ค. 60 / 12:27:03
เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชียงใหม่ มุ่งสู่ยุค Thailand 4.0
9 ธ.ค. 60 / 23:10:54
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
9 ธ.ค. 60 / 23:10:02
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
9 ธ.ค. 60 / 23:09:17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ และทุกภาคส่วน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2560
9 ธ.ค. 60 / 23:01:34
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 หวังให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
8 ธ.ค. 60 / 14:09:48
เอกอัครราชทูต สปป.ลาว พร้อมคณะ เข้าพบ รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือแนวทางการพัฒนาเมือง
8 ธ.ค. 60 / 09:49:20
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
7 ธ.ค. 60 / 15:30:26
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ
7 ธ.ค. 60 / 09:29:06
เริ่มแล้ว เชียงใหม่ดีไซต์วีค 2017 เทศกาลงานออกแบบสุดชิคประจำปี
7 ธ.ค. 60 / 09:23:33
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าพบ รองพ่อเมืองเชียงใหม่
6 ธ.ค. 60 / 14:53:51
เชียงใหม่เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันปี 61
6 ธ.ค. 60 / 12:20:46
นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสหนาวบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในช่วงเทศกาลวันหยุด
6 ธ.ค. 60 / 12:00:00
เชียงใหม่จัดงาน 48 บทเพลง แห่งพระอัจฉริยภาพทางดนตรี เพื่อน้อมถวายรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
6 ธ.ค. 60 / 09:36:20
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
5 ธ.ค. 60 / 15:59:56
แม่ทัพภาค 3 นำกำลังภาครัฐร่วมกับจิตอาสา รื้อถอนอาคารบ้านเรือนที่รุกล้ำคลองแม่ข่า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง
5 ธ.ค. 60 / 15:49:33
จังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสากว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนดิน" พัฒนาพื้นที่รอบคูเมือง
5 ธ.ค. 60 / 10:56:03
เปิดแล้วตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ตลาดค้าขายพร้อมกันทั่วประเทศ
5 ธ.ค. 60 / 10:46:02
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9
4 ธ.ค. 60 / 18:50:28
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
4 ธ.ค. 60 / 18:27:14
พ่อเมืองเชียงใหม่ นำหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเกี่ยวข้าวในกิจกรรม "ชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว"
2 ธ.ค. 60 / 14:09:19
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1 ธ.ค. 60 / 16:31:04
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 5 ธ.ค. นี้
1 ธ.ค. 60 / 15:59:50
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
1 ธ.ค. 60 / 15:39:58
จัดหางานเชียงใหม่ เตือนอย่าหลงเชื่อคำชักชวนไปทำงานก่อสร้างที่เมียนมา อ้างรายได้ดี
1 ธ.ค. 60 / 14:05:52
กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังตัดทำลายไร่ฝิ่นใน อ.แม่แตง เตรียมรับแม่ทัพน้อยที่ 3
1 ธ.ค. 60 / 13:07:14
คณะแพทย์ศาสตร์ มช. จัดงานวันเอดส์โลก "เอชไอวี...ตรวจเพื่อก้าวต่อ" เพื่อป้องกัน หยุดการระบาดของโรคเอดส์
1 ธ.ค. 60 / 12:41:52
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งตรวจสอบร้านอาหารกลางน้ำ หลังพบมีการเผยแพร่เชิญชวนนักท่องเที่ยว หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ
1 ธ.ค. 60 / 12:20:00
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรอำเภอประชุมสัญจร
1 ธ.ค. 60 / 11:45:48
เชียงใหม่เตรียมจัดงาน Chiangmai CAD Festival 2017 ส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่
30 พ.ย. 60 / 16:26:34
ตร.จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์โครงการ "เชียงใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย"
30 พ.ย. 60 / 15:10:44
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์สานต่อโครงการ "หมวกกันน็อกล็อกชีวิต"
30 พ.ย. 60 / 14:50:24
สคบ.รับฟังความคิดเห็นประชาชนขาวเชียงใหม่
30 พ.ย. 60 / 14:28:17
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
30 พ.ย. 60 / 13:15:16
ธนาคารกรุงไทย เปิดงานช็อป ชิม ชม สแกนจ่าย #ง่ายติ๊ดเดียว
30 พ.ย. 60 / 10:26:42
พ่อเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
29 พ.ย. 60 / 16:38:43
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมคิ๊กออฟเปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธ.ค.นี้
29 พ.ย. 60 / 12:19:17
เหล่ากาชาดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของในงาน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ประจำปี 2561"
29 พ.ย. 60 / 11:48:07
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม Video Conference ชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
29 พ.ย. 60 / 11:09:39
สดร.เชิญชวนชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี "Super Full Moon" ในคืนวันที่ 3 ธ.ค.นี้
29 พ.ย. 60 / 10:59:52
คืบหน้าเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam"
28 พ.ย. 60 / 18:06:26
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย. 60 / 17:54:02
ชลประทานเชียงใหม่ นำร่องโครงการสาธิตการปลูกข้าวหอมมะลิ
28 พ.ย. 60 / 16:22:29
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย. 60 / 16:18:39
เทศบาลตำบลท่าศาลา เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน "คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
28 พ.ย. 60 / 15:43:07
สสจ.ชม. เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ
27 พ.ย. 60 / 15:43:55
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
27 พ.ย. 60 / 14:44:04
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ในงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
27 พ.ย. 60 / 09:53:21
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่
26 พ.ย. 60 / 13:10:30
พิธีบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่จันทร์ กุสโล
25 พ.ย. 60 / 23:10:27
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
25 พ.ย. 60 / 23:01:25
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันลูกเสือไทย 2560
24 พ.ย. 60 / 16:43:41
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
24 พ.ย. 60 / 16:31:06
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
24 พ.ย. 60 / 15:40:59
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการแข่งขัน Astec Chiangmai Badminton Sawasdee Cup 2017
24 พ.ย. 60 / 15:34:54
จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
24 พ.ย. 60 / 14:28:13
ขับเคลื่อนโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์
24 พ.ย. 60 / 10:26:28
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าปี 2561 ขยายเกษตรกรเดินตามรอยพ่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 1.4 แสนราย
23 พ.ย. 60 / 19:53:43
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และสาธารณภัย
23 พ.ย. 60 / 19:21:57
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2560
23 พ.ย. 60 / 15:26:17
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว
22 พ.ย. 60 / 18:12:46
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One ครั้งที่ 3
22 พ.ย. 60 / 16:28:37
มช. จัดงาน "หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา" และ "ลานสรวงข่วงศิลป์"
22 พ.ย. 60 / 16:04:50
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เตรียมจัดประชุมวิชาการครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา
22 พ.ย. 60 / 15:52:29
เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนเที่ยวงาน "มหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้ง และหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 7
22 พ.ย. 60 / 15:01:28
เตรียมจัดการแข่งขัน "วิ่งเทรลตามรอยเท้าพ่อ ไปดูต้นตอแหล่งน้ำ ที่น้ำตกห้วยตึงเฒ่า"
22 พ.ย. 60 / 12:08:34
เจ้าหน้าที่ในอำเภอไชยปราการ ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาดินทรุดตัวจนเป็นหลุมขนาดกว้าง
22 พ.ย. 60 / 11:44:17
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พบปะประชาชนอำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"
22 พ.ย. 60 / 11:06:52
จังหวัดเชียงใหม่มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
22 พ.ย. 60 / 10:12:12
ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงานแม่โจ้แฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค.นี้
21 พ.ย. 60 / 17:17:59
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายนนี้
21 พ.ย. 60 / 17:09:53
เชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam"
20 พ.ย. 60 / 14:50:50
เปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน
20 พ.ย. 60 / 13:42:37
13 สถาบันอุดมศึกษา ไทย – สปป.ลาว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14
20 พ.ย. 60 / 10:37:22
ผลกอล์ฟส่งเสริมการท่องเที่ยว Singha Mae Jo Open 2017
19 พ.ย. 60 / 15:45:24
เชียงใหม่ จัดการแข่งขัน "บางกอกแอร์เวย์ส ล้านนามาราธอน"
18 พ.ย. 60 / 13:32:53
เชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล "ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam" ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้
18 พ.ย. 60 / 12:38:18
แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เชียงใหม่
18 พ.ย. 60 / 11:14:41
ชมรมช่างผมวินเทจ-แกะลาย เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "เชียงใหม่ บาร์เบอร์ เฟสติวัล 2017"
17 พ.ย. 60 / 18:11:10
จ.เชียงใหม่ ประชุมหารือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2561
16 พ.ย. 60 / 16:37:49
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมพัฒนาบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้
16 พ.ย. 60 / 15:53:25
มช. เตรียมจัดวิ่งการกุศล ในโครงการ CMU-Chiang Mai Marathon 2018 ครั้งที่ 3
16 พ.ย. 60 / 11:53:22
นพค.32 บูรณาการทุกภาคส่วน ซ่อมแซมฝาย เพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
16 พ.ย. 60 / 10:00:15
เปิดแล้ว "แม่ระมิงค์เกมส์" การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34
15 พ.ย. 60 / 16:37:23
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
15 พ.ย. 60 / 15:12:02
การแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ครั้งที่ 9
15 พ.ย. 60 / 14:35:23
ปศุสัตว์เชียงใหม่ เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือและเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว
15 พ.ย. 60 / 14:06:37
ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เตรียมจัดแสดงโขนในรัชกาลที่ 9 เรื่อง รามเกียรติ์ อย่างยิ่งใหญ่เพียงรอบเดียวเท่านั้น
15 พ.ย. 60 / 13:32:59
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560
15 พ.ย. 60 / 08:56:47
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช
14 พ.ย. 60 / 16:22:36
ยอดลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐของเชียงใหม่คึกคัก มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนแล้วเกือบ 600 รายแล้ว
14 พ.ย. 60 / 16:08:26
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1
14 พ.ย. 60 / 15:02:47
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
14 พ.ย. 60 / 15:01:59
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน "ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 11 - 15 พ.ย.นี้ ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่
13 พ.ย. 60 / 17:47:02
จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขัน เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 12
13 พ.ย. 60 / 17:42:50
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
13 พ.ย. 60 / 16:46:47
บรรยากาศวันแรกศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม 6 ข้อ ของนายกฯ เป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย
13 พ.ย. 60 / 10:41:50
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
12 พ.ย. 60 / 14:36:10
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25
12 พ.ย. 60 / 13:27:50
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา
11 พ.ย. 60 / 17:34:27
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เปิดการแสดงประจำปี 2560
11 พ.ย. 60 / 17:26:24
จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมศักยภาพการผลิตกาแฟ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกาแฟล้านนา
10 พ.ย. 60 / 16:29:09
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
10 พ.ย. 60 / 15:46:49
เปิดแล้ว มหกรรมการเงินเชียงใหม่ Money Expo Chiangmai 2017
10 พ.ย. 60 / 15:44:20
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เตรียมจัดการแสดงประจำปี "เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน"
10 พ.ย. 60 / 15:30:47
ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2560
10 พ.ย. 60 / 14:29:00
รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ประชุมหารือมอบนโยบายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้ำต้องไม่กระทบพนักงาน
10 พ.ย. 60 / 13:43:01
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
9 พ.ย. 60 / 15:25:55
จ.เชียงใหม่ MOU ซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
9 พ.ย. 60 / 11:48:52
ที เอช ที ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดงานสัมมนา "ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท" เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป
9 พ.ย. 60 / 11:16:24
เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ
9 พ.ย. 60 / 10:05:26
พิธีทำบุญตักบาตร รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในโอกาสครบรอบ 83 ปี พิธีลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ
8 พ.ย. 60 / 17:11:49
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขภัยหนาว
8 พ.ย. 60 / 15:32:34
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 "แม่ระมิงค์เกมส์"
8 พ.ย. 60 / 15:18:19
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน
8 พ.ย. 60 / 14:23:16
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
7 พ.ย. 60 / 15:53:28
สสจ.เชียงใหม่ เตือนโรคที่มากับภัยหนาว ย้ำให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
7 พ.ย. 60 / 15:02:47
จิตอาสา ประชารัฐ ร่วมกันกำจัดขยะจากกระทง
7 พ.ย. 60 / 13:50:41
คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศฯ สัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ย. 60 / 13:03:58
เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 พ.ย. 60 / 15:10:22
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ปิดการเข้าชมเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2560
6 พ.ย. 60 / 14:22:42
สนามกอล์ฟในเชียงใหม่ เปิดตลาดเชิงรุกช่วงไฮซีซั่น ดึงนักกอล์ฟต่างชาติ
5 พ.ย. 60 / 16:18:15
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25
5 พ.ย. 60 / 13:43:49
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการประกวดขบวนกระทงใหญ่งานยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560
5 พ.ย. 60 / 13:19:55
พ่อเมืองเชียงใหม่ นำจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยทำความสะอาดและพัฒนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมส่งเสริมให้ต่อยอดการทำความดีอย่างต่อเนื่อง
4 พ.ย. 60 / 15:50:45
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางมาถวายผ้าพระกฐิน ที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3 พ.ย. 60 / 22:03:17
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ
3 พ.ย. 60 / 11:02:33
เชียงใหม่เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง
3 พ.ย. 60 / 10:56:37
เริ่มแล้ว ประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
2 พ.ย. 60 / 17:32:42
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
2 พ.ย. 60 / 16:10:18
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์แสดงสินค้า จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ต.แม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2 พ.ย. 60 / 15:16:00
เชียงใหม่เตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทง ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอยในบริเวณที่จังหวัดกำหนดไว้
1 พ.ย. 60 / 16:51:42
โรงพยาบาลสวนปรุง เตรียมจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้"
1 พ.ย. 60 / 14:02:36
อุตุฯ เตือนภาคเหนืออุณหภูมิลดลงอีก 1 - 3 องศา โดยบรรยากาศเปิดกิ่วแม่ปานวันแรกนักท่องเที่ยวคึกคัก
31 ต.ค. 60 / 18:15:02
กรมศิลปากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
31 ต.ค. 60 / 17:07:33
จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ใช้วัสดุกระทงแบบย่อยสลายง่ายและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
31 ต.ค. 60 / 16:50:20
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2560
31 ต.ค. 60 / 15:07:55
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ประกาศแจ้งปิดถนนทางหลวงหมายเลข 1249 เนื่องจากดินคันทางทรุดตัว
31 ต.ค. 60 / 15:05:03
เชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
30 ต.ค. 60 / 20:24:06
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ผ่านมา
30 ต.ค. 60 / 11:31:43
เซ็นทรัลฯ เตรียมแจกแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับ ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ทุกสาขา
29 ต.ค. 60 / 19:30:54
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน ระดมกวาดล้างอาชญากรรม พร้อมคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
29 ต.ค. 60 / 13:39:34
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
29 ต.ค. 60 / 13:10:20
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ในการค้าขาย พร้อมยกระดับการค้าขายในชุมชน
29 ต.ค. 60 / 11:31:36
ชาวเชียงใหม่ยังคงเข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปิดจนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้
28 ต.ค. 60 / 18:30:47
จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ เร่งทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยตั้งใจจะทำความดีเพื่อพ่อตลอดไป
27 ต.ค. 60 / 13:30:05
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
25 ต.ค. 60 / 20:10:13
พ่อเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าความเสียหายเหตุอุทกภัย
24 ต.ค. 60 / 21:30:24
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ "เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition"
24 ต.ค. 60 / 19:54:34
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล
24 ต.ค. 60 / 19:45:44
จังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมใหญ่ด้านพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง
23 ต.ค. 60 / 22:17:08
ชาวไทยเผ่าม้ง 2 หมู่บ้านในเชียงใหม่ กว่า 400 คน พร้อมเดินลงดอย 26 ต.ค.นี้
23 ต.ค. 60 / 17:45:00
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่ 24 อำเภอ เพื่อใช้ในพิธีเผาดอกไม้จันทน์
23 ต.ค. 60 / 14:28:16
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
22 ต.ค. 60 / 20:32:18
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการตกแต่งพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยดำเนินการไปแล้วเกือบ 90 %
22 ต.ค. 60 / 11:38:58
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบวชแม่ชีและศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
21 ต.ค. 60 / 22:33:55
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมอำนวยความตอบข้อซักถามตลอดจนเสร็จสิ้นพิธีฯ
21 ต.ค. 60 / 22:29:21
กิจกรรม คิดถึงพ่อ ร้อยดวงใจรำลึกถึง พ่อหลวงของแผ่นดิน
21 ต.ค. 60 / 21:07:01
จังหวัดเชียงใหม่ Big Cleaning Day สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้สะอาดและสมพระเกียรติ
21 ต.ค. 60 / 20:59:57
พาณิชย์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
21 ต.ค. 60 / 00:52:13
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่
19 ต.ค. 60 / 15:28:38
ขอเชิญ ชวนผู้มีจิตอาสาร่วมบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด้วยรถไฟ
19 ต.ค. 60 / 15:20:05
มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำนักศึกษาเร่งตกแต่งพื้นที่ในบริเวณพระเมรุมาศจำลองที่จังหวัดเชียงใหม่
19 ต.ค. 60 / 14:32:34
จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
18 ต.ค. 60 / 17:24:45
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนจิตอาสาร่วมกันคัดแยกดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.เชียงใหม่
18 ต.ค. 60 / 12:15:38
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
17 ต.ค. 60 / 17:41:50
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมซักซ้อมปิดกั้นการจราจรเสมือนจริง ในวันที่ 21 ต.ค.นี้
17 ต.ค. 60 / 17:11:18
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะนี้มียอดรวมแล้วกว่า 2,117,327 ดอก
16 ต.ค. 60 / 17:57:36
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กับผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน
16 ต.ค. 60 / 16:40:14
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
15 ต.ค. 60 / 21:06:56
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) นำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์
15 ต.ค. 60 / 21:05:17
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป
15 ต.ค. 60 / 14:06:03
รายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทางสวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
15 ต.ค. 60 / 09:41:13
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสะเปาคำและถวายสลากภัต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9
14 ต.ค. 60 / 13:54:59
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ท.จ. นำมาถวายแด่พระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
13 ต.ค. 60 / 21:58:21
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9
13 ต.ค. 60 / 19:31:26
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
13 ต.ค. 60 / 09:43:26
พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
12 ต.ค. 60 / 21:19:31
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด หลังพบผู้ติดเชื้อไอกรนกว่า 4 ราย
12 ต.ค. 60 / 21:12:06
อุตุฯเตือน ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน และระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก
12 ต.ค. 60 / 16:27:38
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอหางดง
12 ต.ค. 60 / 11:47:00
แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Trip Northern และมอบรางวัลการแข่งขัน Northern Line Sticker Design Contest ปี 2
11 ต.ค. 60 / 14:18:04
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่
11 ต.ค. 60 / 12:13:30
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ล่าสุดเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
10 ต.ค. 60 / 17:43:14
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
10 ต.ค. 60 / 17:42:10
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือเพียงการตบแต่งโดยรอบให้งดงามและสมพระเกียรติ
10 ต.ค. 60 / 17:36:29
พ่อเมืองเชียงใหม่ รับมอบดอกดารารัตน์ โดยยอดรวมทั้งจังหวัดเกิน 2 ล้านดอกแล้ว
10 ต.ค. 60 / 14:35:43
คณะผู้บริหารสายการบิน Taiwan Tiger และ Mandarin Airlines เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
9 ต.ค. 60 / 23:10:20
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนรายการ บางกอกแอร์เวย์ส ล้านนามาราธอน
9 ต.ค. 60 / 23:06:42
จังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดการแข่งขันมวยโลก THAI FIGHT ครั้งแรกในภาคเหนือ
9 ต.ค. 60 / 16:19:27
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9
9 ต.ค. 60 / 15:45:19
พ่อเมืองเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนร่วมซักซ้อมพิธีการในวันที่ 11 ต.ค.นี้
8 ต.ค. 60 / 22:05:18
มช.จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมแปรอักษร "ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล"
8 ต.ค. 60 / 21:39:52
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาฯ รอบแรก
8 ต.ค. 60 / 21:27:02
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
7 ต.ค. 60 / 22:42:50
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 – เอ1 จาก 4 จังหวัด ร่วมกันจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2560 "World Lions Service Day 2017" มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสาธารณกุศล ฟรีตลอดงาน
7 ต.ค. 60 / 18:42:19
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่ละอำเภอ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาในวันพระราชพิธีฯอย่างสมพระเกียรติที่สุด
6 ต.ค. 60 / 22:54:10
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560
6 ต.ค. 60 / 19:08:23
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว "5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต"
6 ต.ค. 60 / 12:34:33
งบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้ลงสู่แต่ละพื้นที่ครบแล้ว
6 ต.ค. 60 / 12:29:04
เชิญชวนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมจัดซุ้มบริการอาหารและน้ำดื่มในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
5 ต.ค. 60 / 14:04:12
หลายภาคส่วนในเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน
5 ต.ค. 60 / 13:45:43
จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปปรุงอาหารใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 ต.ค. 60 / 13:33:16
จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
5 ต.ค. 60 / 10:37:46
บรรยากาศพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ออกมาทำบุญวันออกพรรษากันคึกคัก
5 ต.ค. 60 / 10:01:39
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ อย่าตระหนก ย้ำขอให้ติดตามข่าวสารจากในการประกาศแจ้งเตือน
4 ต.ค. 60 / 18:22:59
ผู้มีรายได้น้อยในเชียงใหม่ทยอยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะผู้สูงอายุรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องขอเงินลูกหลานใช้ ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยทั้งจังหวัด วันละกว่า 12 ล้านบาท
4 ต.ค. 60 / 14:57:45
เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ จำนวน 99 รูป ในวันที่ 6 ต.ค.นี้
4 ต.ค. 60 / 14:42:01
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
4 ต.ค. 60 / 12:56:08
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดเชียงใหม่ คืบหน้าไปแล้วกว่า 90 % โดยเตรียมพร้อมทำพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง
3 ต.ค. 60 / 15:45:11
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
2 ต.ค. 60 / 18:43:03
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนเผชิญเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
2 ต.ค. 60 / 17:46:21
จังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
2 ต.ค. 60 / 17:27:00
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียนต่อไป
2 ต.ค. 60 / 17:25:57
เริ่มแล้ว โครงการ"แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29" ติวเข้ม ฟิตสมอง พิชิต ทีคาส (TCAS) ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 ต.ค. 60 / 16:47:55
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
1 ต.ค. 60 / 18:21:43
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
1 ต.ค. 60 / 11:21:00
เชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560
30 ก.ย. 60 / 22:03:10
ยอดผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจของเชียงใหม่ พุ่งทะลุแสนคน
29 ก.ย. 60 / 15:34:58
ธ.ก.ส.มุ่งมั่นขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ มุ่งเน้นปรับวิธีคิด สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
29 ก.ย. 60 / 14:15:55
จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มราคาตามแหล่งซื้อขายต่างๆ ป้องกันการกักตุนสินค้า หลังออกกฎหมายภาษีสรรพสามิตเก็บภาษีเหล้า-บุหรี่เพิ่มขึ้น
28 ก.ย. 60 / 18:40:46
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
28 ก.ย. 60 / 17:39:59
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
28 ก.ย. 60 / 17:21:05
ผบ.ศป.ปส.ชน.ส่งมอบหน้าที่ หลังปรับเปลี่ยนภารกิจเพื่อการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
28 ก.ย. 60 / 16:14:04
ผลการดำเนินงานหลังตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาของจังหวัดเชียงใหม่น่าพอใจ หลังมีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 3,000 ราย
28 ก.ย. 60 / 11:49:13
จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมเชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือน
27 ก.ย. 60 / 16:31:21
บรรยากาศผู้มาสมัครจิตอาสาที่อำเภอเมืองคึกคัก ยอดรวมทั้งจังหวัดกว่า 7 หมื่นคนแล้ว ขณะที่ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลดอกไม้สีเหลืองในบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นพิเศษ
27 ก.ย. 60 / 16:21:27
แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่
26 ก.ย. 60 / 21:29:15
จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
26 ก.ย. 60 / 21:26:46
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาส 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
26 ก.ย. 60 / 16:48:37
เชียงใหม่เตรียมเปิดศูนย์บริการอุตสาหกรรมดิจิตอล มุ่งพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
26 ก.ย. 60 / 15:55:28
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่ คืบหน้าไปแล้วกว่า 60 % ขณะที่ยอดสมัครจิตอาสาพุ่งเกือบ 6 หมื่นคน
26 ก.ย. 60 / 15:55:11
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
25 ก.ย. 60 / 10:32:39
เชียงใหม่นำร่อง เปิดตัว App "CM All" ก้าวสู่ความเป็น Smart City และยุคไทยแลนด์ 4.0
25 ก.ย. 60 / 10:07:54
จ.เชียงใหม่ จัดงาน ท่าแพ อันปลั๊ก "มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า" เพื่อส่งเสริมสล่าล้านนาสู่ประเทศไทย 4.0
23 ก.ย. 60 / 16:46:05
สพม.34 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านศึกษา Education beyond the Future :SESAO 34 Academic Symposium 2017
22 ก.ย. 60 / 17:07:25
เชียงใหม่ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2560
22 ก.ย. 60 / 17:00:58
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2560
22 ก.ย. 60 / 16:54:40
อุตุฯ เตือนฤดูฝนสั้นลง ให้เริ่มวางแผนการใช้น้ำ ขณะที่เขื่อนใหญ่ยังมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ
22 ก.ย. 60 / 12:23:20
เชียงใหม่เตรียมจุดจอดรถและบริการรถรับ-ส่งฟรี 11 แห่ง ขอให้วางแผนการเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
22 ก.ย. 60 / 10:36:15
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง ครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์
21 ก.ย. 60 / 18:31:11
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมพิธีมุทิตาจิตสักการะและทำบุญอายุวัฒนมงคล 94 ปี พรรษา 74 หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล
21 ก.ย. 60 / 18:13:24
ผู้มีรายได้น้อยที่เชียงใหม่ ทยอยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง
21 ก.ย. 60 / 16:05:21
เชียงใหม่คว้าสุดยอดสมาร์ทซิตี้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ จากโครงการสุดยอดสมาร์ทซิตี้เอเชียแปซิฟิก
21 ก.ย. 60 / 15:58:20
จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุม UIA Association Round Table Asia Pacific 2017
21 ก.ย. 60 / 13:25:51
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
21 ก.ย. 60 / 13:24:59
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด
20 ก.ย. 60 / 18:15:58
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนำบัตรประชาชนไปติดต่อรับบัตร ณ ธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ คาดจะมีเงินสะพัดอย่างน้อย 70 ล้านบาท
20 ก.ย. 60 / 15:57:37
สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญชวนครอบครัวงาน "ทะลุมิติ!! ตะลุยแดนไดโนเสาร์โลกล้านปี" 20 ก.ย. - 24 ต.ค.นี้
20 ก.ย. 60 / 11:27:15
เชียงใหม่เตรียมจัดพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลอง 4 ต.ค.นี้ พร้อมเชิญชวนร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
20 ก.ย. 60 / 09:24:20
จังหวัดเชียงใหม่ หวังยกระดับคุณภาพกาแฟ โดยตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งกาแฟ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการตลาดในและต่างประเทศ
20 ก.ย. 60 / 09:15:33
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับมอบดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
18 ก.ย. 60 / 16:19:28
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร้านค้าปลีก ร่วม "โครงการร้านค้าประชารัฐ" เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้ซื้อสินค้าที่ถูกกว่าราคาปกติ
18 ก.ย. 60 / 14:57:55
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน "แม่ระมิงค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2560
18 ก.ย. 60 / 14:20:47
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ก่อนนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
17 ก.ย. 60 / 10:12:24
โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Nakornping Run For Heart "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" ครั้งที่ 1
17 ก.ย. 60 / 10:08:29
เปิดแล้วงานหอการค้าแฟร์ 2017 โดยนำสินค้า OTOP และผู้ประกอบการ SMEs กว่า 1,200 บูธ มาให้ ช๊อป ชิม ชิล หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ
17 ก.ย. 60 / 09:21:29
กิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่เชื่อมโยงระบบดิจิทัลโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
16 ก.ย. 60 / 18:10:42
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณครู รางวัล SUPER LEADER & SUPER TEACHER จาก 25 อำเภอในเชียงใหม่
16 ก.ย. 60 / 18:09:51
เริ่มแล้ว งาน "Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี" ระหว่างวันที่ 15-24 กันยายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
16 ก.ย. 60 / 18:09:06
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เมียนมา ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service หวังช่วยให้ได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล
16 ก.ย. 60 / 18:07:35
สมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่มีความประพฤติดี หวังว่าจะส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประทศ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
16 ก.ย. 60 / 12:11:26
ศป.ปส.ชน. เน้นแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
15 ก.ย. 60 / 20:03:04
เริ่มแล้วงาน Toyota Expo ระหว่างวันที่ 14-21 ก.ย.นี้ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ ที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตในอนาคตมาโชว์
15 ก.ย. 60 / 19:44:25
สี่ล้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 คัน ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาฝ่ายขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
15 ก.ย. 60 / 19:37:26
วช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคนชายขอบ
15 ก.ย. 60 / 18:47:33
พาณิชย์จีน เตรียมยกขบวนบุกไทยครั้งใหญ่สุดในอาเซียน 21-23 ก.ย.นี้
15 ก.ย. 60 / 17:27:36
พ่อเมืองเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศจำลองอย่างใกล้ชิด โดยแต่ละอำเภอเริ่มทยอยตกแต่งซุ้มดอกไม้จันทน์ เพื่อให้มีความพร้อมและสมพระเกียรติที่สุด
14 ก.ย. 60 / 19:00:39
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอโซนใต้ โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
14 ก.ย. 60 / 09:23:02
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
14 ก.ย. 60 / 09:20:47
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เตรียมจัดแสดงดอกไม้สีเหลืองและดอกดารารัตน์ 3 แสนกว่าต้น โดยพร้อมบานเหลืองอร่ามตลอดเดือนตุลาคมนี้
13 ก.ย. 60 / 14:30:02
พ่อเมืองเชียงใหม่ มั่นใจติดตั้งโครงสร้างหลักเสร็จก่อนกำหนด พร้อมเตรียมชี้แจงการทำงานของจิตอาสาหลังสิ้นเดือนนี้
13 ก.ย. 60 / 12:29:34
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
13 ก.ย. 60 / 11:02:42
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะ จากผู้แทนประกันตนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมต่อไป
12 ก.ย. 60 / 18:12:01
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโครงเหล็กพระเมรุมาศจำลอง และตรวจความพร้อมด้านสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
11 ก.ย. 60 / 17:01:21
เชียงใหม่ โชว์ 10 หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
11 ก.ย. 60 / 16:52:40
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยกำหนดก่อสร้างฐานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้
11 ก.ย. 60 / 16:38:46
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์กว่าแสนดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11 ก.ย. 60 / 16:35:03
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างความรู้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติจากรัฐบาลมาสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้าใจทิศทางการทำงานร่วมกัน
10 ก.ย. 60 / 19:48:16
บสย. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล
10 ก.ย. 60 / 16:23:25
ชาวจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯรอบสุดท้าย ก่อนจะปิดในช่วงสิ้นเดือนนี้
10 ก.ย. 60 / 16:11:28
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เผยยอดจิตอาสาฯลงทะเบียนแล้วกว่า 15,000 คน
10 ก.ย. 60 / 16:07:18
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
9 ก.ย. 60 / 16:00:23
จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3 โดยจะมีสินค้าและบริการต่างๆ จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
9 ก.ย. 60 / 13:41:08
มช. ร่วมสืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560
8 ก.ย. 60 / 15:39:32
กรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560
8 ก.ย. 60 / 15:09:43
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
8 ก.ย. 60 / 14:48:35
พาณิชย์ออนทัวร์ทุกภูมิภาค จัดงาน Offline 2 Online หวังขยายโอกาสและช่องทางให้ธุรกิจ
8 ก.ย. 60 / 14:32:41
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาทุกภาคส่วนก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
8 ก.ย. 60 / 14:26:33
พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
7 ก.ย. 60 / 15:55:29
เชียงใหม่เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาเครื่องเล่น Flight of the Gibbon โดยดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมาย
7 ก.ย. 60 / 11:25:39
จ.เชียงใหม่ เปิดงาน "ประชาร่วมใจ ขจัดภัยจากขยะอันตราย" พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน
7 ก.ย. 60 / 09:54:53
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกาดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายนนี้
7 ก.ย. 60 / 09:50:56
ผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมลงนามแสดงเจตจำนงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
6 ก.ย. 60 / 22:16:18
ชาวเชียงใหม่ทยอยมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจเกือบหมื่นคนแล้ว
6 ก.ย. 60 / 18:28:04
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2560
6 ก.ย. 60 / 10:54:45
มช. สืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560 วันที่ 9 ก.ย.นี้
5 ก.ย. 60 / 22:12:01
รองนายกรัฐมนตรี บูรณาการทุกภาคส่วน เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
5 ก.ย. 60 / 15:56:19
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต
5 ก.ย. 60 / 11:22:46
"เชียงใหม่ไม่โกง" โครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต
4 ก.ย. 60 / 17:57:03
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านยาเสพติด ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรอบปี 2560 เผยสถานการณ์ยังแพร่ระบาดหนัก
4 ก.ย. 60 / 17:19:19
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวในการค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิล ขาวเทพสุคนธ์ ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของโลก โดยได้รับชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 ก.ย. 60 / 16:43:50
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า
4 ก.ย. 60 / 12:32:19
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
3 ก.ย. 60 / 23:44:29
ผู้ว่าฯ มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" สื่อสารแจ้งเรื่องการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
2 ก.ย. 60 / 23:39:23
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมจุฬาฯ มินิ เอ็ม บีเอ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
2 ก.ย. 60 / 17:19:01
ขนส่งเชียงใหม่เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยวันแรกคึกคัก
2 ก.ย. 60 / 16:45:12
ชาวเชียงใหม่ ทยอยลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่าต่อเนื่อง
1 ก.ย. 60 / 23:27:17
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
1 ก.ย. 60 / 22:52:58
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จากภาคเอกชน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
1 ก.ย. 60 / 22:39:50
แล็บประชารัฐ จับมือ สสว. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำเทคนิคการยื่นขอจดทะเบียน อย. แก่ SME
1 ก.ย. 60 / 17:37:10
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ย.นี้
1 ก.ย. 60 / 17:24:25
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
31 ส.ค. 60 / 16:56:34
สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้สมาชิกใหม่ "ลูกนกเพนกวินฮัมโบลด์"
30 ส.ค. 60 / 20:07:42
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับทวิภาคี ไทยกับเมียนมา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
30 ส.ค. 60 / 20:01:42
ป.ป.ช. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการ No corruption ฉันนั้นไม่โกง
29 ส.ค. 60 / 14:48:41
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ติดตามโครงการจัดตั้งสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในกลุ่ม
29 ส.ค. 60 / 14:47:14
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน
29 ส.ค. 60 / 14:44:14
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
29 ส.ค. 60 / 11:48:26
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2)
29 ส.ค. 60 / 11:37:52
ททท.เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Chiang Mai CDC Festival 2017
29 ส.ค. 60 / 11:25:16
สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
29 ส.ค. 60 / 10:50:48
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการจัดแข่งขันกรีฑา Thailand Grand Prix 2017
28 ส.ค. 60 / 11:17:59
พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดงานเสวนา "รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม" ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ อนุรักษ์และสืบสาน ร่วมกันผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก
28 ส.ค. 60 / 10:26:31
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
28 ส.ค. 60 / 10:16:17
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำเตือนประชาชน เฝ้าระวังเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มเข้มข้น ช่วง สิงหาคม – กันยายน
27 ส.ค. 60 / 17:14:28
โปรพีท ระเบิดฟอร์มคว้าแชมป์ กอล์ฟทัวร์ สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น
26 ส.ค. 60 / 13:23:24
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมมอบรถกู้ชีพฉุกเฉิน นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง
26 ส.ค. 60 / 10:31:58
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
25 ส.ค. 60 / 14:02:32
สโมสรไลออนส์ประเทศไทย โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้
25 ส.ค. 60 / 13:59:16
กรมปศุสัตว์เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ "นมคุณภาพสูงล้านนา" เชื่อมโยงการตลาด ชม ชิม ฟรีตลอดงาน
25 ส.ค. 60 / 13:54:11
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ โดยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญได้อย่างทั่วถึง
25 ส.ค. 60 / 13:36:08
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
25 ส.ค. 60 / 13:28:17
คณะผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
25 ส.ค. 60 / 08:10:05
เชียงใหม่เปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ
25 ส.ค. 60 / 08:03:47
ขนส่งเชียงใหม่ ย้ำมาตรการคุมเข้มป้ายแดง ต้องจดทะเบียนรถภายใน 30 วัน เริ่ม 1 ม.ค. 2561
24 ส.ค. 60 / 19:04:42
จังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ยึดหลัก "พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ"
24 ส.ค. 60 / 18:41:33
8 อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
24 ส.ค. 60 / 18:40:48
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลผู้บันทึกข้อมูล และหน่วยงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปี 2560
24 ส.ค. 60 / 14:56:56
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงภัยและน้ำท่วมซ้ำซาก 25 – 28 ส.ค.นี้
24 ส.ค. 60 / 13:01:51
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ฉลองเปรียญธรรม ประจำปี 2560 ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
24 ส.ค. 60 / 13:01:14
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชียงใหม่ทยอย เดินทางเข้ามอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
24 ส.ค. 60 / 12:51:47
รณรงค์คนเชียงใหม่ให้ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงคูคลอง โดยเฉพาะคลองแม่ข่า หนึ่งในเจ็ดไชยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ ที่กำลังประสบปัญหาคุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน
24 ส.ค. 60 / 12:39:34
ขนส่งเชียงใหม่ เตรียมประมูลทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขร 301 หมายเลข ในวันที่ 2 - 3 ก.ย.นี้
24 ส.ค. 60 / 10:29:00
เชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับภาคเหนือ "แม่ระมิงค์เกมส์"
23 ส.ค. 60 / 17:14:04
เชียงใหม่ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้ ใช้กล้อง CCTV ตรวจจับ ปรับผู้ขับขี่ ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกกันน๊อค
23 ส.ค. 60 / 16:38:14
เชียงใหม่ จับมือเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่ แบบครบวงจร มุ่งสู่เชียงใหม่ Eco-Town เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
23 ส.ค. 60 / 16:37:39
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เปิดสภากาแฟประจำเดือน หารือหัวหน้าส่วนราชการ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
23 ส.ค. 60 / 16:25:43
ราคาลำไยเชียงใหม่กระเตื้อง เร่งกระจายลำไยถึงผู้บริโภคโดยตรงทั่วประเทศไปแล้ว 180 ตัน
23 ส.ค. 60 / 15:41:39
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือปรับแผนเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน หลังพบว่าเขื่อนแม่กวงฯ มีปริมาณน้ำเพียง 20%
23 ส.ค. 60 / 09:15:49
อุตุฯ คาดช่วงปลายเดือน ส.ค. ถึงต้น ก.ย.นี้ฝนตกจะชุกที่สุดในรอบปี พร้อมให้ติดตามข่าวพยากรณ์อย่างต่อเนื่อง
22 ส.ค. 60 / 19:34:07
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
22 ส.ค. 60 / 16:41:03
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ อบรมหลักสูตร เพื่อดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 420 ชั่วโมง สนองต่อความต้องการของพื้นที่ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
22 ส.ค. 60 / 16:39:41
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จับมือ 4 เทศบาลนครนำร่อง ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ
22 ส.ค. 60 / 13:23:28
องค์การจัดการน้ำเสีย ชี้แจงการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย หวังสร้างจิตสำนึกในชุมชนอย่างยั่งยืน
20 ส.ค. 60 / 16:04:24
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" เตือนประชาชนเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันช่วง 20 – 22 ส.ค.นี้
19 ส.ค. 60 / 21:35:38
ททท.จัดงานมหัศจรรย์ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี หวังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสแหล่งผลิตผ้าไทย
19 ส.ค. 60 / 21:31:21
กสทช. เปิดตัว App "กันกวน" หวังลดการถูกคุกคามทางโทรศัพท์
19 ส.ค. 60 / 17:06:53
เชียงใหม่ทุ่มงบ 340 ล้านบาท พัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City
19 ส.ค. 60 / 16:07:51
คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจากเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ร่วมหารือขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา
19 ส.ค. 60 / 12:17:16
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมภาษาอาเซียนพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง
19 ส.ค. 60 / 07:45:27
ธปท.เชิญชวนใช้ระบบพร้อมเพย์ ทั้งสะดวก ปลอดภัย และลดค่าใช้จ่าย
19 ส.ค. 60 / 07:32:21
โปรนุ๊ก คว้าแชมป์แรกกอล์ฟหญิงอาชีพ รายการสิงห์ เอสเอที โตโยต้า ไทยแอลพีจีเอ แชมป์เปี้ยนชิพ สนามที่ 7
18 ส.ค. 60 / 16:23:53
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกดอกปอเทือง เพื่อให้เหลืองอร่าม ทั่วบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
18 ส.ค. 60 / 16:22:15
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
17 ส.ค. 60 / 21:12:11
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ โรงเรียนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
17 ส.ค. 60 / 21:10:58
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
17 ส.ค. 60 / 19:05:23
จ.เชียงใหม่ ประชุมติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เตรียมจัดทำแผนปี 2561
17 ส.ค. 60 / 18:52:55
เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ติดบ้าน ติดเตียง และคนพิการ
17 ส.ค. 60 / 17:36:17
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เยี่ยมหมู่บ้านไตลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
17 ส.ค. 60 / 17:35:18
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ทีโอที. พัฒนาเศรษฐกิจ ขยายฐานตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0
17 ส.ค. 60 / 17:32:10
จังหวัดเชียงใหม่หารือเตรียมความพร้อม นำประชาชนชาวเชียงใหม่ 700 คน เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รอบสุดท้าย
17 ส.ค. 60 / 16:09:39
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมออกใบอนุญาตขับรถแบบ Smart card เริ่มใช้ 4 ก.ย.นี้
17 ส.ค. 60 / 13:40:39
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย พบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1
17 ส.ค. 60 / 12:47:57
ชมรมนักดนตรีเชียงใหม่ เตรียมจัด "16 ปี แด่คนช่างฝัน" จรัล มโนเพ็ชร วันที่ 3 ก.ย.นี้
17 ส.ค. 60 / 12:44:35
เชียงใหม่เตรียมจัดรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต "เชียงใหม่ไม่โกง" วันที่ 4 – 5 ก.ย.60 นี้
16 ส.ค. 60 / 19:02:29
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
16 ส.ค. 60 / 18:52:29
กระทรวงอุตฯ ร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือ จัด "ไอเดีย เฟส" ดีไซน์เฟสติวัลจากผู้ประกอบการ
16 ส.ค. 60 / 17:19:52
เชียงใหม่จัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี หวังพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
16 ส.ค. 60 / 14:44:25
เริ่มแล้ว App "CM TAXI" สี่ล้อแดง เพิ่มทางเลือกผู้โดยสาร แก้ปัญหาระบบขนส่งในเชียงใหม่
15 ส.ค. 60 / 18:23:08
จ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด
15 ส.ค. 60 / 17:56:30
รัฐบาลส่งเสริมนโยบายแอพพลิเคชั่น Echo English อย่างต่อเนื่อง
15 ส.ค. 60 / 17:35:24
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด แก้ปัญหาขาดสภาพคล่องทางด้านงบประมาณ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ให้บริการประชาชนในพื้นที่
15 ส.ค. 60 / 17:32:40
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
14 ส.ค. 60 / 18:24:28
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ให้กำลังเด็กและเยาวชน ในการแสดงละคร เรื่อง "ตราบนิรันดร"
13 ส.ค. 60 / 22:40:42
ผู้ว่าฯ มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" สื่อสารแจ้งเตือน และสร้างความเข้าใจกับประชาชน
12 ส.ค. 60 / 23:19:17
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
12 ส.ค. 60 / 12:38:20
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
12 ส.ค. 60 / 12:16:04
ชาวเชียงใหม่พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
11 ส.ค. 60 / 17:50:14
จังหวัดเชียงใหม่จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่นักเรียนที่บกพร่องในการได้ยินเสียง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
11 ส.ค. 60 / 17:02:27
ผลการแข่งขันกอล์ฟ "Bangkok Bank Golf Tournament 2017"
11 ส.ค. 60 / 16:54:51
เชียงใหม่เปิดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ถึง 31 ส.ค.60
11 ส.ค. 60 / 16:47:44
สมาคม และชมรมในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามอบเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 ส.ค. 60 / 16:41:11
สถานศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ทยอยนำส่งมอบให้จังหวัดรวบรวมไว้ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11 ส.ค. 60 / 15:41:21
จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจผู้นำชุมชนและเร่งหาข้อสรุป เพื่อเตรียมการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์
10 ส.ค. 60 / 21:25:41
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า
10 ส.ค. 60 / 18:08:12
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอจอมทอง
10 ส.ค. 60 / 17:52:35
ชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
10 ส.ค. 60 / 17:50:56
รมว.กลาโหม และชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
10 ส.ค. 60 / 17:41:03
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างยั่งยืน
10 ส.ค. 60 / 16:57:44
สสส.เชียงใหม่ ตีแผ่ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านภาพยนตร์ หวังสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน
10 ส.ค. 60 / 15:33:57
สพฐ.สัญจร หวังขับเคลื่อนนโยบาย มุ่งความสำเร็จไปสู่ผู้เรียน
9 ส.ค. 60 / 19:41:53
กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มช. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ
9 ส.ค. 60 / 19:29:41
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
9 ส.ค. 60 / 14:09:00
เชียงใหม่เตรียมจัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 10 – 13 ส.ค.นี้
9 ส.ค. 60 / 13:09:17
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก โครงการ "แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน"
9 ส.ค. 60 / 13:03:53
เชียงใหม่เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา ร้าน "Fresh&mild" สาขา 2 ส่งเสริมให้เกษตรกรมรการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพสูง
8 ส.ค. 60 / 17:34:54
เปิดตัว "หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" (Creative Industry Village : CIV) หรือ "หมู่บ้าน CIV" 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน
8 ส.ค. 60 / 17:34:06
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมกับชาวอำเภอหางดง ปลูกป่าในโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ที่ป่าต้นน้ำแม่นาไทร อ.หางดง
8 ส.ค. 60 / 17:10:30
จ.เชียงใหม่ เร่งหาพื้นที่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด โดยจะลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในชุมชน 11 ส.ค. นี้
8 ส.ค. 60 / 16:45:23
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ย้ำเตือนบริโภคเนื้อหมูสุกๆดิบๆ เสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหูดับ
8 ส.ค. 60 / 16:37:14
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 24 แห่ง นำดอกไม้จันทน์พระราชทาน กว่า 50,000 ดอก มอบให้ผู้ว่าฯ เชียงใหม่
7 ส.ค. 60 / 16:53:54
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "คุณธรรมจริยธรรม และการดำรงตน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท" แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 ส.ค. 60 / 16:19:25
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี
7 ส.ค. 60 / 16:14:25
ระดมนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9
7 ส.ค. 60 / 16:06:22
จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ หวังพัฒนาสู่การเกษตรแบบปลอดภัย
7 ส.ค. 60 / 15:35:54
บรรยากาศวันสุดท้ายการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่คึกคัก
7 ส.ค. 60 / 15:26:18
เชียงใหม่เร่งหาพื้นที่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
7 ส.ค. 60 / 11:34:53
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
6 ส.ค. 60 / 18:03:44
ฉลองวันเกิดครบ 17 ปี แพนด้าช่วงช่วง พร้อมเชิญชวนแฟนคลับร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคอีสาน
6 ส.ค. 60 / 16:38:05
เชียงใหม่อบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์
5 ส.ค. 60 / 15:11:19
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดรณรงค์ "สัปดาห์นมแม่โลก" เพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของ "นมแม่"
5 ส.ค. 60 / 15:09:56
จัดหางานเชียงใหม่ เน้นย้ำให้นายจ้างรีบติดต่อยื่นขอจ้างแรงานต่างด้าว ภายในกำหนด วันที่ 7 สิงหาคม นี้
4 ส.ค. 60 / 19:33:49
มช. จัดโครงการเสวนาแพทย์พบประชาชน ประจำปี 2560 "ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ"
4 ส.ค. 60 / 19:29:22
กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9
4 ส.ค. 60 / 19:26:41
จังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมกับ มทบ.33 กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ออกประกาศให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไย ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน ตลอดช่วงรับซื้อ
4 ส.ค. 60 / 18:48:57
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ส.ค. 60 / 15:53:44
ประชาชนชาวเชียงใหม่ เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4 ส.ค. 60 / 14:04:03
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560
4 ส.ค. 60 / 13:28:57
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการตามแนวประชารัฐ
4 ส.ค. 60 / 13:22:18
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯพบปะประชาชน"
3 ส.ค. 60 / 23:33:50
รมช. พาณิชย์ ลงพื้นที่หารือแก้ปัญหาสถานการณ์ตลาดลำไยภาคเหนือ ปีการผลิต 2560
3 ส.ค. 60 / 20:49:00
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนา "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าคลองแม่ข่า"
3 ส.ค. 60 / 20:39:37
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ วิทยุสื่อสารถึงนายอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
2 ส.ค. 60 / 18:39:23
สพฐ.จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่
2 ส.ค. 60 / 18:35:50
ททท. เปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี"
2 ส.ค. 60 / 18:32:35
ชาวเชียงใหม่แสดงพลังความจงรักภักดี ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ
2 ส.ค. 60 / 18:16:18
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ติดตามการดำเนินวาระสำคัญของเชียงใหม่ กำชับเร่งดำเนินการตามแผน "ประเทศไทย ไร้ขยะ"
1 ส.ค. 60 / 21:03:09
คาดการณ์ช่วงเดือน ส.ค. นี้ ราคาลำไยขยับตัวสูงขึ้น หลังตลาดจีนและอินโดมีออร์เดอร์เพิ่ม
1 ส.ค. 60 / 18:28:51
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดบ้านศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้เด็กพิการโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่
31 ก.ค. 60 / 17:19:15
จ.เชียงใหม่และลำพูนเตรียมคิ๊กออฟปล่อยคาราวานขบวนรถขนลำไยล๊อตแรก 3 ส.ค.นี้ ไปยังทั่วประเทศ
31 ก.ค. 60 / 16:18:48
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
31 ก.ค. 60 / 13:40:38
จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันแรก
30 ก.ค. 60 / 16:27:31
จ.เชียงใหม่ เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร
30 ก.ค. 60 / 16:19:21
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมปล่อยคาราวานกระจายลำไยสดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวส่วนลำไยไปทั่วประเทศ 3 ส.ค.นี้
28 ก.ค. 60 / 18:19:33
ปวงชนชาวเชียงใหม่นับหมื่นคน ร่วมกิจกรรมปั่นไปปลูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 ก.ค. 60 / 14:48:37
หน่วยงานประชารัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ก.ค. 60 / 14:45:02
พสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 ก.ค. 60 / 14:36:24
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 2 แสนตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
28 ก.ค. 60 / 14:34:33
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับบริจาคโลหิต 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวาย 65 พรรษา
28 ก.ค. 60 / 14:28:08
จังหวัดเชียงหม่จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
28 ก.ค. 60 / 14:15:53
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
27 ก.ค. 60 / 21:23:49
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
27 ก.ค. 60 / 21:09:49
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
27 ก.ค. 60 / 21:04:09
ผู้พิการจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้ารับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพอิสระสำหรับผู้พิการและครอบครัวแบบครบวงจร
27 ก.ค. 60 / 15:17:52
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมเร่งติดตามการแก้ไขราคาลำไยตกต่ำ เตรียมตั้งทีมลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการรับซื้อลำไย
27 ก.ค. 60 / 14:11:10
อ.เมืองเชียงใหม่ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
27 ก.ค. 60 / 13:59:53
มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
26 ก.ค. 60 / 18:20:55
จ.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานฯ แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
26 ก.ค. 60 / 18:15:48
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดพิธีซ้อมใหญ่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 1-3
26 ก.ค. 60 / 18:03:04
ชาวอำเภอจอมทอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
26 ก.ค. 60 / 18:01:56
ตำรวจภูธรภาค 5 นำกำลังพลและประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ในฤดูน้ำหลาก
26 ก.ค. 60 / 13:47:01
จังหวัดเชียงใหม่กำหนดเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1 ล้านดอก 1 ล้านดวงใจ น้อมถวายพ่อหลวง ของแผ่นดิน
26 ก.ค. 60 / 00:48:52
จ.เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนผู้ประสงค์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงตนขอรับเสื้อพระราชทาน ในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้
25 ก.ค. 60 / 17:21:26
เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งติดตั้งแท่งแบริเออร์คอนกรีต เสริมคันดิน ป้องกันแม่น้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเมืองเชียงใหม่
25 ก.ค. 60 / 17:10:15
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ แถลงเตรียมพร้อมรับมือพายุ "เซินกา" บูรณาการทุกหน่วยงาน ยึดแผนที่ One Map บริหารจัดการน้ำ
25 ก.ค. 60 / 17:07:25
อุตุฯ เตือนเชียงใหม่และภาคเหนือ รับมือพายุ "เซินกา" ระหว่าง 25 - 29 ก.ค.นี้
25 ก.ค. 60 / 14:06:44
รวมพลังชาวเชียงใหม่รณรงค์ปลุกจิตสำนึก อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า
24 ก.ค. 60 / 21:11:34
งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18
24 ก.ค. 60 / 21:10:09
จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันตก รุ่นที่ 2
24 ก.ค. 60 / 16:45:46
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของพระราชทาน
24 ก.ค. 60 / 16:10:26
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่
24 ก.ค. 60 / 15:59:47
เกษตรกรผู้ปลูกลำไยเข้ายื่นหนังสือแก่ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ขอให้แก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ
24 ก.ค. 60 / 14:23:51
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
23 ก.ค. 60 / 18:24:20
เชิญชวนตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. นี้
23 ก.ค. 60 / 16:58:26
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเลือกซื้อสินค้าในงาน ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน วันที่ 24-25 กรกฎาคมนี้
23 ก.ค. 60 / 16:29:46
นักวิ่งนับพันจากทั่วประเทศ ร่วมวิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า ดอยอินทนนท์ 2560
22 ก.ค. 60 / 20:49:47
อนุกรรมการที่ปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ภาคเหนือ
22 ก.ค. 60 / 20:39:01
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Area Convention ครั้งที่ 27 พร้อมปาฐกถาหัวข้อ "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
22 ก.ค. 60 / 10:47:02
เชียงใหม่เร่งช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำไย หวังแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ
21 ก.ค. 60 / 22:22:48
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยาย เรื่อง "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
20 ก.ค. 60 / 22:22:35
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน ในทุกอำเภอ
20 ก.ค. 60 / 22:21:30
เชียงใหม่จัดสัมมนาชี้แจงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
20 ก.ค. 60 / 17:58:53
กำลังผสมฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติด 6 เป้าหมายในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
20 ก.ค. 60 / 09:30:49
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งตรวจสอบ เส้นทางจักรยานเลียบคลองชลประทานสายสุเทพ – แม่เหียะ ชำรุด ตามข้อร้องเรียนของประชาชน
19 ก.ค. 60 / 16:07:24
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา
19 ก.ค. 60 / 15:39:48
จังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
19 ก.ค. 60 / 14:32:35
ม.แม่โจ้ พัฒนาต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์ให้ก้าวสู่ประเทศไทยยุค 4.0
19 ก.ค. 60 / 13:52:43
เชิญชวนร่วม "วิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า" ดอยอินทนนท์ 2560 บนเส้นทางดอยสูงที่สุดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
19 ก.ค. 60 / 13:24:23
ผู้ตรวจการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการศูนย์ราชการ และติดตามสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลเสนอรองนายกรัฐมนตรี
19 ก.ค. 60 / 13:22:52
จังหวัดเชียงใหม่นำผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 8
19 ก.ค. 60 / 13:19:18
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 ครั้งที่ 6
19 ก.ค. 60 / 13:15:53
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า
19 ก.ค. 60 / 11:26:16
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการ 9101 เน้นการกระจายรายได้อย่างรวดเร็ว และโปร่งใส
18 ก.ค. 60 / 16:53:21
ผวจ.เชียงใหม่ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2560
18 ก.ค. 60 / 16:52:18
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนชาวเชียงใหม่ เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด
18 ก.ค. 60 / 16:39:27
พมจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
18 ก.ค. 60 / 16:38:45
จังหวัดเชียงใหม่ สั่งทุกพื้นที่เตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม โดยเฉพาะอำเภอทางตอนบนของจังหวัด
18 ก.ค. 60 / 10:01:28
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ชวนชมดอกปทุมมาหรือดอกบัวสวรรค์หลากหลายสีสัน 100,000 ดอก
17 ก.ค. 60 / 17:45:18
จังหวัดเชียงใหม่หารือติดตามความคืบหน้าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
17 ก.ค. 60 / 15:40:53
มช. เตรียมจัดประเพณี รับน้องรถไฟ 2560 ในวันที่ 21-22 กรกฎาคมนี้
17 ก.ค. 60 / 15:14:30
สสจ.เชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการโฆษณาทางสุขภาพ
17 ก.ค. 60 / 14:52:19
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา
17 ก.ค. 60 / 13:28:03
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 20
16 ก.ค. 60 / 21:06:48
เชียงใหม่เตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 24 ก.ค. – 7 ส.ค.นี้
16 ก.ค. 60 / 20:50:12
เชียงใหม่เร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
16 ก.ค. 60 / 14:52:48
ผลการแข่งขันกอล์ฟ สิงห์แม่โจ้ โอเพ่น 2017
14 ก.ค. 60 / 20:43:48
มทร.เตรียมจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
14 ก.ค. 60 / 16:38:51
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ออกให้บริการประชาชน ในรูปแบบ One Stop Service ที่อำเภอแม่ริม
14 ก.ค. 60 / 15:13:21
เชียงใหม่เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 6 หวังให้ผู้บำบัดจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีก
14 ก.ค. 60 / 15:01:02
เริ่มแล้ว งาน "บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ เชียงใหม่"
14 ก.ค. 60 / 14:48:34
เชียงใหม่เดินหน้ามาตรการสร้างความยั่งยืน หลังฤดูป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
14 ก.ค. 60 / 14:39:31
ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย เผย พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่
14 ก.ค. 60 / 14:06:35
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการ Chiangmai Top Ten Awards 2017
14 ก.ค. 60 / 09:30:00
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงานชมสวนฤดูฝน พร้อมโปรโมชั่นอีกมากมาย
13 ก.ค. 60 / 13:58:04
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เก็บข้อมูลเครื่องบดย่อย ต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่
13 ก.ค. 60 / 12:42:40
มทบ.33 จัดพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560
13 ก.ค. 60 / 12:34:38
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560
12 ก.ค. 60 / 19:49:15
กรมควบคุมมลพิษร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ปิดบ่อขยะ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบ่อขยะฝังกลบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
12 ก.ค. 60 / 17:20:22
ชาวเชียงใหม่เริ่มทะยอยส่งมอบดอกดารารัตน์ ร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
12 ก.ค. 60 / 17:11:27
จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบาย คสช. ตามมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2561
12 ก.ค. 60 / 17:04:19
จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
12 ก.ค. 60 / 17:02:48
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
12 ก.ค. 60 / 17:01:24
จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการจัดการเดินทางและการขนส่งตามแนวทางแบบคาร์บอนต่ำ
12 ก.ค. 60 / 16:55:34
เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
12 ก.ค. 60 / 16:32:54
กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มผู้ประกอบการและหน่วยงานแหล่งกำเนิดมลพิษ เกือบ 300 แห่งในพื้นที่คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
12 ก.ค. 60 / 12:01:53
ธอส.เตรียมจัดงาน "บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ เชียงใหม่"
11 ก.ค. 60 / 20:29:15
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง บ้านท่าล้อ อำเภอดอยหล่อ
11 ก.ค. 60 / 17:49:45
เชียงใหม่เตรียมผลักดัน แนวทางพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง
11 ก.ค. 60 / 17:24:36
เชียงใหม่สรุปผลการจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป 2017 เงินสะพัดกว่า 56 ล้านบาท
11 ก.ค. 60 / 14:51:42
ยืนยัน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะไม่กระทบสิทธิใดๆของประชาชน
11 ก.ค. 60 / 14:30:34
จ.เชียงใหม่ เตรียมรับมือผลผลิตลำไยในฤดู เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ
11 ก.ค. 60 / 10:10:04
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560
9 ก.ค. 60 / 11:40:47
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกศาสนา ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
8 ก.ค. 60 / 21:10:32
เชียงใหม่ทำพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
8 ก.ค. 60 / 19:12:13
สสส. เปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม
7 ก.ค. 60 / 17:10:10
มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเอชไอวี/เอดส์ หวังลดอัตราการติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่
7 ก.ค. 60 / 17:09:19
เชียงใหม่ เปิดเที่ยวรถปฐมฤกษ์ เส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะสายใหม่ เส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขต – ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
7 ก.ค. 60 / 12:56:04
แม็คโคร เปิดงานแม็คโครโฮเรก้า ครั้งที่ 12 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด The Creativity เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์
7 ก.ค. 60 / 12:41:19
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประกอบการสินค้า OTOP
7 ก.ค. 60 / 10:14:10
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเสวนา LITERACY GATEWAY TO FREEDOM
6 ก.ค. 60 / 18:04:29
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมลงพื้นที่ตรวจรับรองร้านอาหารและตลาดสดที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย
6 ก.ค. 60 / 14:44:16
"ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" ภาค 4 ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในชุมชนทุก 3 เดือน
6 ก.ค. 60 / 12:38:55
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอาคารหอประชุมค่ายลูกเสือสุเทพ เพื่อให้เป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ และสร้างประโยชน์ต่อการใช้งานในกิจกรรมลูกเสือ
6 ก.ค. 60 / 12:23:08
อำเภอจอมทอง Kick off รณรงค์กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ
5 ก.ค. 60 / 19:28:26
จังหวัดเชียงใหม่รณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รับแจ้งเบาะแสทางห้องแอพลิเคชั่นไลน์ "ป/ป ละเมิด ชม." ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รับแจ้งเบาะแส และรายงานผลการปฏิบัติให้ กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่และปกครองจั
5 ก.ค. 60 / 17:23:32
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ หารือแนวทางการจัดงานฤดูหนาวประจำปี 2561
5 ก.ค. 60 / 16:38:46
เสริมองค์ความรู้ สร้างความตระหนัก เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5 ก.ค. 60 / 15:40:32
เชียงใหม่อบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 7 โดยหวังให้ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
5 ก.ค. 60 / 15:08:25
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
5 ก.ค. 60 / 12:47:21
จังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมงาน "สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560"
5 ก.ค. 60 / 10:58:41
ธ.ก.ส.เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง มีเงินรางวัลกว่า 20 ล้านบาท
5 ก.ค. 60 / 09:30:10
ธอส.จัดสินเชื่อบ้าน "FOR HOME" สนับสนุนให้คนไทยมีบ้าน วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท
4 ก.ค. 60 / 16:51:00
สดร. ชวนส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"
4 ก.ค. 60 / 16:44:49
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2560
4 ก.ค. 60 / 16:42:39
อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งประชาชนในช่วงนี้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่
4 ก.ค. 60 / 16:29:45
มช. เตรียมเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13
4 ก.ค. 60 / 15:08:07
เชียงใหม่เชิญชวนประชาชนตอบคำถามโครงการสำรวจผู้ที่มีรายได้น้อยปี 2560
4 ก.ค. 60 / 13:53:07
การค้าประเวณีในเชียงใหม่ยังน่าห่วง โดยใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือพูดคุยนัดหมาย
4 ก.ค. 60 / 11:03:15
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
3 ก.ค. 60 / 17:20:39
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 25 ปี
3 ก.ค. 60 / 17:03:39
เชียงใหม่เปิดงาน "ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์" อย่างยิ่งใหญ่
3 ก.ค. 60 / 16:17:54
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
2 ก.ค. 60 / 20:32:33
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"
2 ก.ค. 60 / 11:23:56
เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน
1 ก.ค. 60 / 23:58:18
จังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลการประกวดการนวดไทยสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
1 ก.ค. 60 / 21:13:13
เริ่มแล้ว การแข่งขันบาสเกตบอล Satit CMU TO BE NUMBER ONE
1 ก.ค. 60 / 12:11:35
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE เพื่อยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ อย่างยั่งยืน
1 ก.ค. 60 / 12:05:58
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
1 ก.ค. 60 / 11:20:14
ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิดจังหวัดเชียงใหม่ คว้าชนะเลิศ การประกวดตีกลองสะบัดชัย
30 มิ.ย. 60 / 21:03:22
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล
30 มิ.ย. 60 / 20:46:40
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลการแข่งขับซอล้านนา
30 มิ.ย. 60 / 16:27:42
แจ้งนายจ้างและสถานประกอบการ ยกเว้นภาษี หากรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงาน
30 มิ.ย. 60 / 15:44:43
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรวบรวมแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
30 มิ.ย. 60 / 15:10:07
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดงานเทศกาลองุ่น ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย – 2 ก.ค.นี้เท่านั้น
30 มิ.ย. 60 / 14:45:05
ขนส่งเชียงใหม่ เตรียมเปิดใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ เพื่อเรียกใช้บริการรถสาธารณะผ่าน smart phone
30 มิ.ย. 60 / 11:57:27
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ชื่นชมชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมือง
29 มิ.ย. 60 / 21:32:26
นาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
29 มิ.ย. 60 / 18:25:53
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันสถาปนา ครบ ๘๐ ปี
29 มิ.ย. 60 / 18:07:41
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำให้เฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน
29 มิ.ย. 60 / 17:39:35
จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดเชียงใหม่
29 มิ.ย. 60 / 17:03:33
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
29 มิ.ย. 60 / 15:48:45
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ (ปั่นไปปลูก) ตั้งเป้านักปั่นเข้าร่วม 1 หมื่นคน
29 มิ.ย. 60 / 11:15:50
มมร. ล้านนา ขับเคลื่อนศาสนา จัดงานสมัชชาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 (ภูมิภาค)
28 มิ.ย. 60 / 17:22:34
หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเมือง Obihiro และคณะ เข้าพบ ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่
28 มิ.ย. 60 / 16:10:47
ความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง
28 มิ.ย. 60 / 14:33:05
เชียงใหม่เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี 2560
28 มิ.ย. 60 / 13:19:30
จ.เชียงใหม่ เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ปัญหาร้องเรียนผู้ประกอบการบุกรุกพื้นที่ป่า
28 มิ.ย. 60 / 13:14:11
"เอ็กซเรย์ทุกชุมชน ช่วยกันหาคนไม่มีเลข 13 หลัก"
28 มิ.ย. 60 / 12:08:14
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน
28 มิ.ย. 60 / 09:16:50
สสจ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถรับวัคซีนได้ฟรีที่สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน
27 มิ.ย. 60 / 16:57:16
เชิญชวนเที่ยวงานล้านนาเอ็กซ์โป 2017 คาดจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 400,000 คน
27 มิ.ย. 60 / 14:06:57
สสจ.เชียงใหม่ ยืนยันแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น
27 มิ.ย. 60 / 13:53:09
ภาคีเครือข่าย ร่วมการจัดทำแผนบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนบน เพื่อพิจารณาความต้องการในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผน ประจำปี 2562
27 มิ.ย. 60 / 13:24:23
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา
27 มิ.ย. 60 / 12:32:55
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง แรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง
27 มิ.ย. 60 / 12:27:42
การประชุมสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
26 มิ.ย. 60 / 17:39:59
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์จังหวัดใหม่
26 มิ.ย. 60 / 15:14:41
เลือกตั้งคณะกรรมการ สมาคม สโมรยิมคานา เชียงใหม่
26 มิ.ย. 60 / 12:55:20
จ.เชียงใหม่จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
26 มิ.ย. 60 / 10:31:46
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครตั้งแต่วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
26 มิ.ย. 60 / 09:56:03
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมพลังพลเมืองเชียงใหม่ สานพลังคนแม่แจ่ม
26 มิ.ย. 60 / 09:45:43
77 สาวงาม ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2017 จาก 77 จังหวัด เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
25 มิ.ย. 60 / 11:45:14
รายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
25 มิ.ย. 60 / 11:14:13
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ปลูกจิตสำนึก ระดมบุคลากรภายในองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม CENTRAL GREEN Project 2017 @chiangmai
25 มิ.ย. 60 / 10:50:06
จ.เชียงใหม่จัดงานวันโยคะสากลโลก
24 มิ.ย. 60 / 21:59:44
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อองค์สามกษัตริย์ เฉลิมฉลอง 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ และเหรียญที่ระลึกองค์สามกษัตริย์ฉลองเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังใหม่
24 มิ.ย. 60 / 21:46:24
นักอ่านห้ามพลาด งานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ภายในงานมีบูธหนังสือกว่า 200 บูท ให้เลือกซื้อและเลือกชมกันอย่างเต็มที่
24 มิ.ย. 60 / 14:09:12
เปิดงาน Lanna Culture Ethnic
24 มิ.ย. 60 / 11:49:29
สำนักงานประกันสังคม ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ขานรับนโยบายรัฐบาลในการรณรงค์ต่อต้านการทรุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างอย่างโปร่งใส และสุจริต
23 มิ.ย. 60 / 23:28:13
เริ่มแล้ว งานมหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม จาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Expo 2017 "ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง"
23 มิ.ย. 60 / 14:35:46
Startup Thailand 2017 เดินหน้าสู่เมืองล้านนา เพิ่มโอกาสสร้างสรรค์ธุรกิจสตาร์ทอัพ ในพื้นที่ภาคเหนือ
23 มิ.ย. 60 / 14:09:02
ขนส่ง จ.เชียงใหม่ เร่งทำความเข้าใจให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ หวังลดความขัดแย้ง
23 มิ.ย. 60 / 13:50:24
CAT นำเสนอโปรโมชั่นเพื่อตอบสนองทุกวิถีทางการสื่อสาร ที่มีศักยภาพโครงข่ายที่ล้ำสมัย
23 มิ.ย. 60 / 13:44:40
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Sport&Tourism ประจำปี 2560
23 มิ.ย. 60 / 11:10:00
เชิญชวนเลือกซื้อสินค้าในงาน ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน วันที่ 26-27 มิ.ย.นี้
23 มิ.ย. 60 / 10:49:12
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบนถนนสายแยก ทช.ชม.3029 – แยกทช.ชม.4039
23 มิ.ย. 60 / 10:11:24
เชิญชวนประชาชนเชียงใหม่ ร่วมชมกิจกรรมโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯภายในงานหนังสือภูมิภาค ประจำปี 2560 บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2
23 มิ.ย. 60 / 09:51:07
นาฏศิลปเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
22 มิ.ย. 60 / 21:53:59
เชิญชวนร่วมบริจาคในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล หารายได้ไปช่วยผู้ป่วยแบบประคับประคอง
22 มิ.ย. 60 / 17:58:00
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
22 มิ.ย. 60 / 17:06:51
ศป.ปส.ชน. เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 5 หวังให้ผู้บำบัดจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีก
22 มิ.ย. 60 / 13:28:40
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560" ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้
22 มิ.ย. 60 / 12:12:43
นาฏศิลปเชียงใหม่ จัดแสดง "โขนคนพิการ" ครั้งแรกของประเทศ
21 มิ.ย. 60 / 21:32:57
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน OTOP LannaExpo 2017 ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง"
21 มิ.ย. 60 / 21:32:00
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดงานแถลงข่าวเตรียมจัดงาน "แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 12" ภายใต้แนวคิด The Creativity เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่
21 มิ.ย. 60 / 17:26:55
เชียงใหม่หารือเตรียมพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสมพระเกียรติ
21 มิ.ย. 60 / 15:29:44
เชียงใหม่ประชุมถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดมความเห็นผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอใน 25 อำเภอ
21 มิ.ย. 60 / 14:52:10
เชียงใหม่ฝึกอบรมสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
21 มิ.ย. 60 / 14:30:28
คบจ.เชียงใหม่ ชวนเชิญร่วมงาน "กระทรวงการคลังร่วมใจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ให้ยั่งยืน"
21 มิ.ย. 60 / 14:08:00
เดินหน้ายกระดับเกษตรกรเชียงใหม่ เป็นผู้นำข้าวอินทรีย์ในอาเซียน
21 มิ.ย. 60 / 13:27:03
พิธีบวงสรวงสักการะบวงสรวงคุ้มสิงห์ ประจำปี 2560
21 มิ.ย. 60 / 11:48:41
ชาวเชียงใหม่ทยอยมาร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อของนายกฯ
20 มิ.ย. 60 / 19:44:07
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กหญิง วัย 12 ปี อาศัยอยู่กับแม่และยาย ในสภาพบ้านที่ทรุดโทรมไม่ปลอดภัย ปลูกบนที่ดินของคนอื่น เล็งหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
20 มิ.ย. 60 / 17:06:33
ขนส่งเชียงใหม่กวดขันรถอูเบอร์ สร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร
20 มิ.ย. 60 / 16:58:01
เชียงใหม่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบทางเท้าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560
20 มิ.ย. 60 / 15:28:09
พิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 90 พรรษา ประจำปี 2560 ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
20 มิ.ย. 60 / 14:24:08
ขนส่งเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลป้ายรถกระบะบรรทุกหมวดอักษร "ผอ" ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
20 มิ.ย. 60 / 09:32:09
พิธีการส่งมอบเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ เพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร Biomass Baler Machine with Automatic bundle
19 มิ.ย. 60 / 19:01:53
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์ุสู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
19 มิ.ย. 60 / 17:48:06
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหาร
19 มิ.ย. 60 / 16:47:23
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือและตรวจสอบ สรุปข้อเท็จจริงในพื้นที่ประกอบกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย
19 มิ.ย. 60 / 15:54:30
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (ICTS)
19 มิ.ย. 60 / 10:38:46
เชียงใหม่ขับเคลื่อนการสร้างพลังงานทดแทน หวังช่วยลดต้นทุนแก่คนในท้องถิ่น
19 มิ.ย. 60 / 09:50:26
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
19 มิ.ย. 60 / 09:36:49
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เหมืองฝายพญาคำ จาก 8 ตำบลของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ร่วมทำพิธีเลี้ยงผีเหมืองฝาย
16 มิ.ย. 60 / 17:22:44
Lanna Expo 2017 มหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
16 มิ.ย. 60 / 16:29:31
งาน Thailand Travel Mart Plus 2017 , Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion หรือ TTM Plus 2017 ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดเชียงใหม่
16 มิ.ย. 60 / 14:37:24
เชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
16 มิ.ย. 60 / 13:57:13
งานนัดพบแรงงาน CHIANGMAI IT JOBS EXPO 2017
16 มิ.ย. 60 / 13:54:19
เทศบาลนครเชียงใหม่ล้างท่อระบายน้ำทั่วเมือง พบขยะมหาศาลทิ้งลงคลองแม่ข่า – ท่อน้ำทิ้ง
16 มิ.ย. 60 / 11:44:04
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่วางและเตรียมการป้องกันอย่างรวดเร็ว
15 มิ.ย. 60 / 18:24:38
เชียงใหม่ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ยอดรวม 4 วันจำนวน 923 คน
15 มิ.ย. 60 / 17:53:07
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
15 มิ.ย. 60 / 16:42:42
กรมควบคุมมลพิษ หารือขับเคลื่อนความร่วมมือ รับบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561
15 มิ.ย. 60 / 16:09:53
ประชุมโครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
15 มิ.ย. 60 / 15:07:01
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOBS EXPO 2017
15 มิ.ย. 60 / 14:19:06
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นคำถามของนายกฯ 4 ข้อ
15 มิ.ย. 60 / 12:21:19
เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นด้านการดูแลผู้สูงวัย
15 มิ.ย. 60 / 11:46:19
ผู้ประกอบการ IT พัฒนาศักยภาพก้าวสู่ยุค 4.0
15 มิ.ย. 60 / 09:57:47
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่าง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว รวบกฎหมาย 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว
14 มิ.ย. 60 / 23:38:16
รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานนิทรรศการถาวรในพิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
14 มิ.ย. 60 / 22:17:20
เชียงใหม่รณรงค์ประชาชนในเขตเมือง "ยิ่งทิ้ง - ยิ่งท่วม ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ และทางน้ำ ร่วมสร้างสำนึกดี เพื่อสังคม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
14 มิ.ย. 60 / 17:25:53
วันบริจาคโลหิตโลก 2560 ภายใต้ Slogan "What can you do?" Give now. Give often ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้
14 มิ.ย. 60 / 15:58:09
ม.แม่โจ้ จัดอบรมเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้เยาวชนฟรี
14 มิ.ย. 60 / 15:55:57
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่แถลงข่าวจับกุมผู้ค้ายาบ้ากว่า 1 แสนเม็ด ส่งร้านคาราโอเกะ
14 มิ.ย. 60 / 15:30:40
เชียงใหม่พัฒนามาตรฐานการบริการสุขภาพสู่ระดับโลก สร้างรายได้ปีละหลายพันล้านบาท
14 มิ.ย. 60 / 15:17:12
จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10
14 มิ.ย. 60 / 13:50:29
เชียงใหม่ นำเสนอผลงาน To Be Number One ตัดสินการประกวดระดับประเทศ
14 มิ.ย. 60 / 10:09:20
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งความคืบหน้าของการนำเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนมาให้บริการกับรถแท็กซี่มิเตอร์
13 มิ.ย. 60 / 17:03:41
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาการจัดประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
13 มิ.ย. 60 / 16:35:31
อุตุฯ หวั่นภาวะฝนทิ้งช่วงต้นเดือน ก.ค. เตือนเกษตรกรวางแผนการใช้น้ำ
13 มิ.ย. 60 / 15:51:38
เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 3
13 มิ.ย. 60 / 15:42:31
เชียงใหม่ เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงเกิดดินสไลด์ ระวังดินตามภูเขาที่เริ่มอุ้มน้ำไว้สูง
13 มิ.ย. 60 / 14:13:37
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัว IDEA HOUSE พัฒนาศักยภาพและการออกแบบ
13 มิ.ย. 60 / 13:58:17
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2560/61
12 มิ.ย. 60 / 21:55:35
วันแรก ชาวเชียงใหม่ เกือบ 300 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ มากที่สุดในประเทศ
12 มิ.ย. 60 / 17:44:48
เชียงใหม่วางแผนกิจกรรมงานประเพณี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
12 มิ.ย. 60 / 17:06:48
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
12 มิ.ย. 60 / 16:25:07
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12 มิ.ย. 60 / 14:26:29
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) จังหวัดเชียงใหม่
12 มิ.ย. 60 / 13:34:36
การประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 (the 7th ASEAN Working Group on Social Forestry Network Conference หรือ the 7th AWG-SF Conference)
11 มิ.ย. 60 / 21:34:28
รองนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"
11 มิ.ย. 60 / 19:19:50
อัญเชิญรูปหล่อครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่
11 มิ.ย. 60 / 15:44:08
เริ่มแล้วเชียงใหม่สนามแรก ปั่นจักรยานแรลลี่ 4 จังหวัด
11 มิ.ย. 60 / 12:48:01
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ให้โอวาทนักกีฬา ในการร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
11 มิ.ย. 60 / 11:25:01
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญครบรอบคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญล้านนา ๑๔๐ ปี
10 มิ.ย. 60 / 23:00:29
เชียงใหม่จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายนนี้
10 มิ.ย. 60 / 21:20:50
ผลการแข่งขันเชียงใหม่กอล์ฟเฟสติวัล แชมเปี้ยนชิพ สนามที่ 4
10 มิ.ย. 60 / 15:53:53
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ Season 4 "แบบนี้ก็ได้เหรอ"
10 มิ.ย. 60 / 09:38:26
เชียงใหม่เตรียมจัดงานชงชา ชิมกาแฟ ครั้งที่ 1
9 มิ.ย. 60 / 23:29:56
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
9 มิ.ย. 60 / 20:56:56
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
9 มิ.ย. 60 / 17:34:57
พาณิชย์เชียงใหม่ เตือนร้านจำหน่ายวัสดุทำดอกไม้จันทน์ปิดป้ายราคาแสดงราคา
9 มิ.ย. 60 / 12:34:07
กกต.ชม. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี
9 มิ.ย. 60 / 08:53:20
เชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย.นี้
8 มิ.ย. 60 / 17:03:32
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พบปะเยี่ยมชมและให้กำลังใจประชาชนจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
8 มิ.ย. 60 / 16:14:06
เชียใหม่ เปิดงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ปี 2560
8 มิ.ย. 60 / 12:18:46
จังหวัดเชียงใหม่ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชน เตรียมรับมือฝนตกหนัก ระหว่าง 7 -10 มิถุนายน 2560
8 มิ.ย. 60 / 11:47:09
เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
7 มิ.ย. 60 / 20:22:29
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เรียกประชุมเร่ง หาทางออกปัญหาขัดรถยนต์อูเบอร์ – แกร็บคาร์ กับรถบริการสาธารณะถูกกฎหมาย
7 มิ.ย. 60 / 19:36:04
เชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 4/2560
7 มิ.ย. 60 / 19:17:35
มจร. กรรมการศาสนาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7 มิ.ย. 60 / 18:48:03
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลให้แก่ทุกอำเภอ
7 มิ.ย. 60 / 16:38:26
คณะภาครัฐ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
7 มิ.ย. 60 / 16:34:22
รองนายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันกีฬาซีเกมส์
7 มิ.ย. 60 / 14:17:14
ยกขบวนบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ในฤดูกาล พร้อมเสิร์ฟให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่แบบไม่อั้น
7 มิ.ย. 60 / 13:28:22
สดร.ชวนติดตาม 3 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปีในเดือน มิ.ย.นี้
7 มิ.ย. 60 / 10:07:55
เริ่มแล้วงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8
7 มิ.ย. 60 / 09:37:16
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560"
6 มิ.ย. 60 / 17:01:04
โครงการรณรงค์การจัดการขยะในลำน้ำเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
6 มิ.ย. 60 / 16:11:14
สสจ.เชียงใหม่ เตือนศูนย์เด็กเล็กป้องกันโรคมือ เท้า ปาก หากพบเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันที
6 มิ.ย. 60 / 15:46:27
จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก จังหวัดเชียงใหม่ปี 2560
6 มิ.ย. 60 / 15:21:52
พิธีเปิดสะพานเทพประทาน ข้ามลำน้ำแม่ตื่น อมก๋อย
6 มิ.ย. 60 / 15:20:18
ทีโอทีพร้อมดูแลโทรศัพท์ประจำที่ "ทีทีแอนด์ที – ทรู"
6 มิ.ย. 60 / 15:12:48
ผู้บริการนวดและร้านสปาในเชียงใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้แล้ว ภายในวันที่ 21 มิ.ย.นี้
6 มิ.ย. 60 / 14:35:26
เชิญประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
6 มิ.ย. 60 / 11:02:14
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5 มิ.ย. 60 / 21:52:00
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ส่งมอบบ้านบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 90 พรรษา แก่ผู้ยากไร้และประสบปัญหาที่อยู่อาศัยอำเภออมก๋อย
5 มิ.ย. 60 / 17:29:37
เชียงใหม่ kick off โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
5 มิ.ย. 60 / 15:50:10
เชียงใหม่นำร่องจังหวัดแรกในประเทศไทย หวังแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนในเมือง
5 มิ.ย. 60 / 15:17:17
แม่ทัพภาค 3 ให้การตอนรับคณะกองทัพเมียนมาเยือนจ.เชียงใหม่
5 มิ.ย. 60 / 15:07:34
เชียงใหม่จัดระเบียบรถสี่ล้อแดง ค่าโดยสารไม่เกิน 30 บาท/คน รถทุกต้องมีคิวอาร์โค้ดแสดงข้อมูล
4 มิ.ย. 60 / 14:00:58
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ขอให้ทุกหน่วยงานทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงอุทกภัย
4 มิ.ย. 60 / 12:47:45
รายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
4 มิ.ย. 60 / 11:45:39
ทสจ.เชียงใหม่ นำประชาชนปลูกป่า หวังสร้างจิตสำนึกเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน
3 มิ.ย. 60 / 22:30:14
ผลการแข่งขันเชียงใหม่กอล์ฟเฟสติวัล แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3
3 มิ.ย. 60 / 15:09:19
เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบผับในเชียงใหม่ หลังพบเปิดเกินเวลาและปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ปีเข้า
3 มิ.ย. 60 / 14:34:01
จ.เชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมให้เยาวชนหันมาดื่มนม พร้อมช่วยเกษตรกรในไทย
2 มิ.ย. 60 / 16:05:10
คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ คณะที่ 1 ลงพื้นที่เชียงใหม่
2 มิ.ย. 60 / 14:56:39
กระทรวงอุตฯ บุกเชียงใหม่ เดินหน้า "คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ"
2 มิ.ย. 60 / 13:11:35
ผลศึกษารถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงใหม่ ทุ่มงบกว่า 6 หมื่นล้าน ยกระดับการขนส่ง-ท่องเที่ยว
2 มิ.ย. 60 / 13:06:53
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560
1 มิ.ย. 60 / 15:40:16
เชียงใหม่เชิญเที่ยวงาน วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
1 มิ.ย. 60 / 12:17:10
รมว.พม.ยกเสาเอกสร้างศูนย์ฟื้นฟูฯ คนไร้บ้านเชียงใหม่
31 พ.ค. 60 / 17:47:36
ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า
31 พ.ค. 60 / 17:46:39
เชียงใหม่เตรียมเสนอรูปแบบขบวนพระเพลิงพระบรมศพฯ ในแบบประเพณีล้านนา
31 พ.ค. 60 / 16:17:27
รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 60 / 15:21:36
แรงงาน เตือนนายจ้างแจ้งรายชื่อสารเคมีที่ใช้ ฝ่าฝืนผิดกม.
31 พ.ค. 60 / 14:47:40
กสร.ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
31 พ.ค. 60 / 14:34:20
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
31 พ.ค. 60 / 09:37:57
ศูนย์ฯฝนหลวงภาคเหนือปรับแผน หลังพบมีปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ต่ำกว่าเกณฑ์
30 พ.ค. 60 / 22:22:05
สสจ.เชียงใหม่ เตือนอย่านำเห็ดพิษมากิน โดยพบผู้ป่วยแล้ว 12 ราย
30 พ.ค. 60 / 17:09:12
ผู้ว่าฯ ขอร้องคนเชียงใหม่ไม่ทิ้งขยะสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ
30 พ.ค. 60 / 15:01:25
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำให้เร่งแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชน
30 พ.ค. 60 / 14:11:22
ภาคีเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
30 พ.ค. 60 / 11:20:15
เชียงใหม่เปิดโครงการเชียงใหม่ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายความภักดี
30 พ.ค. 60 / 10:48:18
กิจกรรมโครงการ A Touch of ASEAN ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด
29 พ.ค. 60 / 23:06:21
เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรครั้งที่ 5
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ